zaterdag 6 maart 2021 | week 09
Home » Politiek » Lachgas in Lansingerland
Lansingerland - Meerdere gemeenten in Nederland nemen maatregelen tegen het gebruik van lachgas als drug. Wat doet Lansingerland?

Lachgas in Lansingerland

Lachgas in Lansingerland

Lansingerland – Meerdere gemeenten in Nederland nemen maatregelen tegen het gebruik van lachgas als drug. Wat doet Lansingerland?

Peter Tetteroo

Lachgas is legaal verkrijgbaar en kan worden gebruikt om in een roes te raken. Bij gebruik zie je de omgeving anders en kunnen geluiden anders gaan klinken. Je wordt er lacherig van, vandaar de naam ‘lach’gas. Maar de gevaren liggen op de loer. In combinatie met alcohol maakt het gebruikers van lachgas uitermate agressief. Daarnaast zijn er gezondheidsrisico’s als flauwvallen en bij extreem gebruik kan iemand zelfs een dwarslaesie oplopen door zenuwschade. Ook lazen we in de media over verkeersongelukken waarbij lachgas zeer waarschijnlijk een rol speelde. Bij een ongeval in België, waarbij vijf Maastrichtse jongeren om het leven kwamen, vond de politie lachgas­patronen in de auto en bij een ongeluk eind juni in Rotterdam klapte een bestuurder op een andere auto, onder invloed van lachgas.

Verbieden?

Paul Lieverse (ChristenUnie) diende samen met Dave Bergwerff (CDA) een motie in ten einde in onze gemeente een verbod op het gebruik van lachgas te bewerkstellingen. Lieverse betoogde in de motie dat het gebruik van lachgas de laatste jaren toeneemt, lachgas ook gebruikt wordt tijdens deelname aan het verkeer, het gebruik van lachgas tot gevaarlijke verkeerssituaties en het verstoren van de openbare orde kan leiden, lachgas legaal is en er niet wettelijk tegen opgetreden kan worden bij verstoring van de openbare orde of bij het gebruik hiervan in het verkeer. In de motie vragen Lieverse en Bergwerff of er bij de komende wijziging van de APV de mogelijkheid opgenomen kan worden, bijvoorbeeld naar voorbeeld van de gemeente Veldhoven, om het gebruik van lachgas in de openbare ruimte te verbieden op het moment dat de openbare orde dan wel de verkeersveiligheid in gevaar komen. Ook vraagt de motie duidelijkheid of het tegengaan van misbruik van lachgas in het vervolg in vergunningen en convenanten kan worden opgenomen.

Bredere aanpak?

Don van Doorn (Leefbaar 3B) pleitte voor een bredere aanpak van drugsgebruik dan dat het beleid zich alleen op het gebruik van lachgas richt; hij stelde voor eerst een beeldvormende avond te organiseren. VVD, D66 en WIJ Lansingerland sloten zich bij Van Doorn aan. Leon Hoek (WIJ Lansingerland) is van mening dat er gezocht moet worden naar de beste manier om deze problematiek aan te pakken. Verbieden wil volgens Hoek niet zeggen dat het gebruik afneemt, maar “kom in gesprek met jongeren”, stelde hij voor. Ook werd er getwijfeld of een verbod te handhaven valt. Volgens Dave Bergwerff is het toch het beste om een verbod in de APV op te nemen en in te zetten op handhaving. “Lachgas is ondermeer bedoeld voor het gebruik voor slagroomspuiten en niet om je hersenen van zuurstof af te sluiten”, aldus Bergwerff. Selgei Gabin (GroenLinks) bracht naar voren dat er landelijk onderzoeken plaatsvinden naar de schadelijkheid van het gebruik en pleit onder meer voor informatie hierover op scholen.

Wijziging APV

De burgemeester zegde toe om in oktober een beeldvormingsavond over dit probleem te organiseren en met een voorstel te komen om er iets over op te nemen in de APV. Hij denkt dan aan bijvoorbeeld het verbinden van het gebruik van lachgas aan het verstoren van de openbare orde. De motie wordt voorlopig door de indieners aangehouden.