dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Knotwilgen in Park de Polder gered door goed samenspel
De karakteristieke knotwilgen kunnen gelukkig worden behouden.

Knotwilgen in Park de Polder gered door goed samenspel

Knotwilgen in Park de Polder gered door goed samenspel

Lansingerland – Niet alle bomen die in de weg staan hoef je om te zagen, je kunt ze ook verplanten! Door goed samenspel van Natuur- en Vogelwacht Rotta met aannemerscombinatie De Groene Boog kon worden voorkomen dat een vijftal mooi uitgegroeide knotwilgen langs het fietspad door Park de Polder, worden gekapt.

Het populaire wilgenlaantje achter het gemeentehuis van Lansingerland is sinds deze zomer afgesloten vanwege werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe snelweg A16 Rotterdam. Steeds meer verandert het hele gebied in een grote zandvlakte, waar straks de snelweg, op- en afritten en ook fietspaden worden aangelegd. Om de nieuwe fietspaden aan te sluiten op het wilgenlaantje door Park de Polder moeten vijf knotwilgen verdwijnen. Tijdens een gezamenlijk overleg over deze ingreep tussen Rotta en De Groene Boog bood de aannemerscombinatie aan om deze bomen te behouden door ze niet te kappen maar ze te verplaatsen. Resultaat eigenlijk van de goede verhouding tussen de aannemerscombinatie en de natuurbeschermers. Intussen wel een prachtige oplossing. Knotwilgen zijn immers fraaie landschapselementen met een grote ecologische waarde voor insecten en vogels. Het is daarom belangrijk om deze bomen zoveel mogelijk te behouden. Afgesproken is nu dat de vijf bomen begin volgend jaar niet worden gekapt, maar dat ze in Park de Polder worden herplant. Ter voorbereiding op de komende verplaatsing hebben vrijwilligers van Natuur- en Vogelwacht Rotta de wilgen vorige week geknot. Deze actieve natuurvereniging verzorgt al jaren in een driejarige cyclus het onderhoud aan de wilgen in Park de Polder. Het traditionele knotten gebeurt door een groep enthousiaste vrijwilligers die de takken afzagen.

Kenmerkend

Knotwilgen zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap. Ze worden al eeuwenlang gebruikt. Het hout vond een bestemming als geriefhout voor vlechtwerk, gereedschapsstelen en oever-beschoeiing. In het cultuurlandschap zijn knotwilgen belangrijk als onderkomen van verschillende vogels en planten. Juist het knotten maakt de boom aantrekkelijk. Boven op de stam ontstaat door het knotten een verdikking (stoof). Soms blijft daar water in staan, waardoor de boom gaat rotten. Hierdoor ontstaan holten, die een bijzondere groeiplaats zijn voor planten zoals varens en vlier. Dit biedt een veilige beschutte broedgelegenheid aan vogels zoals bijvoorbeeld de steenuil. De afgezaagde wilgentakken worden meestal verwerkt in zogenaamde takkenrillen, waar vogels en andere kleine dieren beschutting vinden en nestelen.