vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » Knarrenhof ziet kansen in Lansingerland

Knarrenhof ziet kansen in Lansingerland

Knarrenhof ziet kansen in Lansingerland

Lansingerland – Tonny den Ouden ziet er allesbehalve uit als een ‘oude’ knar; ze blaakt van energie en zit nog vol plannen. Maar ook weet zij dat de vergrijzing, het verdwijnen van voorzieningen voor senioren, het gebrek aan sociale huurwoningen, de hoge druk op mantelzorgers en vereenzaming voor velen geen ‘ver van mijn bed’ show zijn.

Trees Borkus-Henskens

“Toevallig kwam ik op internet informatie tegen over de stichting Knarrenhof Nederland. Zelf geboren op een hof wekte dit mijn interesse en al lezend werd ik steeds enthousiaster. Een stichting die drijft op gemotiveerde vrijwilligers en samen met toekomstige bewoners Knarrenhoven wil bouwen in heel Nederland. Een hof van zestien of meer zorgvoorbereide en energieneutrale woningen voor gelijkgestemde bewoners vanaf 45 jaar. Met een gezamenlijke binnentuin, een klus- en een gemeenschappelijke ruimte. Diensten worden met elkaar ingekocht en er kunnen als men daar zin in heeft gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.”

Actief en assertief

Over het idee vertelt Tonny: “Ik moest meteen denken aan de uitzendingen van Koot & Bie die een item hadden over krasse knarren. Senioren die geen last van hun leeftijd hadden en zelf wilden bepalen hoe en waar ze zich op hun gemak voelden. Uitgaan van eigen kracht en van eigen keuzes. Het doel van een Knarrenhof is om middels ‘noaberschap’ elkaar te helpen als dat nodig is; een boodschap voor een zieke buurvrouw, de hond eens uitlaten; een klusje dat we overal en voor elke buur zouden kunnen doen.”
De Stichting Knarrenhof is inmiddels actief met de bouw of voorbereiding van hofjes in Zwolle, Hardenberg, Zutphen, Amersfoort, Leiden, Uden en Garmerwolde. “Wat zou het mooi zijn als Lansingerland aan dit rijtje zou kunnen worden toegevoegd. Een hof voor actieve en assertieve mensen tussen de 45 en 100 jaar die nog midden in het leven staan en niet afhankelijk willen worden van instanties, instellingen of kinderen. De regie in eigen hand en bereid af en toe om te kijken naar de buurman of – vrouw.”

Plan

Tonny legde het plan voor aan de gemeente die positief reageerde en middels een buurtapp Nextdoor stuurde zij dit bericht ook door naar een grote groep mensen waarvan zij dacht dat die het wel interessant zou vinden. Inmiddels heeft al een zeventigtal positief gereageerd. Doel is de huizen betaalbaar te houden en een mix aan te bieden van koop, huur en sociale huur.
Vorige week werd een informatieavond belegd voor belangstellenden. De zaal was vol en diezelfde avond kon een trekkersgroep worden geformeerd die begeleid zal gaan worden door de stichting. Ruim dertig belangstellenden hebben zich al ingeschreven om mee te gaan in het project. “We gaan nu stappen zetten,” aldus een enthousiaste Tonny. “Er komt een actieplan, waarmee we verder kunnen!”
Belangstellenden voor dit plan kunnen een kijkje nemen op www.knarrenhof.nl waar men zich ook kan inschrijven. De mail van Tonny is gerardouden@gmail.com.