vrijdag 10 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » ‘Kings of Melanchthon’ wint Talentenklas Debattoernooi

‘Kings of Melanchthon’ wint Talentenklas Debattoernooi

Twee teams Melanchthon Schiebroek door naar landelijk toernooi

‘Kings of Melanchthon’ wint Talentenklas Debattoernooi

Schiebroek – Talent hebben ze inderdaad, de leerlingen uit de Talentenklassen van Melanchthon Schiebroek. Want maar liefst twee van de vier Melanchthon-teams hebben op het Onderling Debattoernooi van de vijf Rotterdamse Talentenklassen de top bereikt: team ‘Kings of Melanchthon’ veroverde de eerste plaats en ‘Team Logos’ van Melanchthon werd tweede. Daarmee hebben zij zich gekwalificeerd voor het Landelijke Madurodam Basisschooldebattoernooi op 25 mei in Den Haag.

Ook de andere twee Melanchthon Teams hebben zich kranig geweerd en vonden het een leuke, leerzame dag. “Ik heb er m’n sporttraining voor afgezegd, maar dat was het waard”, aldus Kaviesh.
De leerlingen van de Talentenklassen zijn kinderen uit groep 8 van diverse basisscholen die de potentie hebben om een havo-, vwo- of gymnasiumopleiding te volgen. Vanwege hun thuissituatie is dit echter niet een vanzelfsprekend vervolgtraject. Op vijf middelbare scholen in Rotterdam, waaronder Melanchthon Schiebroek, krijgen zij elke woensdagmiddag les om hen klaar te stomen voor het hoger voortgezet onderwijs. Het project Talentenklassen is een initiatief van de Stichting Sezer, om kansenongelijkheid tegen te gaan. Naamgeefster van de stichting is Cemile Sezer, die haar trots uitsprak over zoveel talent: honderd leerlingen nemen jaarlijks deel aan de Talentenklassen en de meeste daarvan waren aanwezig op het debattoernooi, aangemoedigd door hun families.

Stellingen

In drie rondes streden teams van de vijf scholen tegen elkaar over drie verschillende stellingen: ‘Consumentenvuurwerk moet verboden worden’, ‘Lidmaatschap van een sportclub moet verplicht zijn tot je achttiende’ en ‘Op scholen moeten de smart-functies van een mobiele telefoon automatisch uitgeschakeld worden’. Hun optreden werd telkens door een jury beoordeeld bestaand uit een leerling van een andere school en een volwassen jurylid. Na elke ronde kregen de debaters ‘tips’ en ‘tops’ van de jury. En de jury was unaniem in zijn lof over de debatvaardigheden die alle Talentenklassen-leerlingen zich in een paar voorbereidende lessen eigen hadden gemaakt.
“Zelfs op de dag van het debat zie ik nog een enorme groei”, stelde jurylid en debattrainer Mark van Hillo. En jurylid Jan Schonk waarschuwde de ouders: “U moet nu snel zelf bijscholen! Straks komt uw kind in de puberteit en verliest u elke discussie, zo goed zijn ze er nu al in geworden!”