donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Advertorial » Kindertherapie een cadeautje voor je kind en jij als ouder
Nies Mulder.

Kindertherapie een cadeautje voor je kind en jij als ouder

Kindertherapie een cadeautje voor je kind en jij als ouder

Berkel en Rodenrijs – Iedere ouder weet dat problemen en tegenslagen bij het leven horen ook bij een kinderleven. Toch maak je je als ouder op sommige momenten zorgen omdat je ziet dat je kind niet zichzelf kan of durft te zijn. Je merkt dat de worstelingen niet vanzelf overgaan en je bent bang dat ze de ontwikkeling van je kind in de weg staan, dan kan kindertherapie een steuntje in de rug geven.

Kindertherapie richt zich naast de binnenwereld van het kind ook op de plek in het gezin en de omgeving waar het deel vanuit maakt. Het geeft inzicht in de gevoelens achter het gedrag. Wat wil het kind nu eigenlijk zeggen met het gedrag dat het vertoont.
Bij Kindertherapie is het gebruik van spelmateriaal essentieel. In spel wordt het voelen, denken en doen van een kind goed zichtbaar. Het kind heeft hier dan ook een actieve rol in. Daarnaast hebben de ouder(s) een ondersteunende rol.
Kindertherapie is op verscheidene vlakken toepasbaar. Zoals bij onverklaarbare hoofdpijn en buikpijn (wel eerst medisch naar laten kijken), bij emoties, denk hierbij aan het reguleren van boosheid of angst, bij gedragsmatige strubbelingen of bij rouwverwerking. In vrijwel de meeste gevallen is er al na een paar weken een verandering merkbaar.
Het doel van kindertherapie is dat het kind zich weer prettig voelt en zich vrij kan ontwikkelen. In haar Praktijk Spelenderwijs begeleidt Nies Mulder kinderen daarin totdat het zelf de controle weer overneemt.
Informatie: www.spelenderwijs-kindertherapie.info .