woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Kindcentrum Rodenrijs gaat veel meer kosten

Kindcentrum Rodenrijs gaat veel meer kosten

Kindcentrum Rodenrijs gaat veel meer kosten

Lansingerland – De vervangende nieuwbouw van basisscholen Prins Willem-Alexander en De Kwakel in Berkel en Rodenrijs, waar bovendien buitenschoolse opvang en peuteropvang in zullen worden gehuisvest, gaat aanzienlijk meer kosten. Commissie Samenleving sprak op donderdag 4 april over het voorstel van het college van b. en w. Over de werkelijke bedragen werd echter aansluitend in een besloten vergadering gesproken. De uitkomst van de commissievergadering is dat het in de raadsvergadering van 18 april weer in een besloten gedeelte aan de orde komt.

Freek J. Zijlstra

Er zal overigens pas met de voorbereidende werkzaamheden begonnen worden als het ontwerp bestemmingsplan in combinatie met de Omgevingsvergunning wellicht nog in 2019 aan de raad wordt voorgelegd. Zo loopt de nieuwbouw weer ernstige vertraging op en zal het Kindcentrum Rodenrijs op z’n vroegst in de zomer van 2021 opgeleverd worden.
De te vervangen (nood)schoolgebouwen hebben ernstige bouwtechnische en functionele gebreken, waarvoor nieuwbouw al in 2013 is vastgesteld. Uitvoering ervan is echter steeds doorgeschoven. In september 2017 werd voor architectenbureau Frencken Scholl gekozen en op 1 februari 2018 werden de bouwplannen gepresenteerd. De gemeenteraad heeft in de Meerjarenbegroting 2016-2020 een investeringskrediet van € 4,5 miljoen opgenomen en een aanvullend investeringskrediet van € 0,34 miljoen beschikbaar gesteld voor 250 m² buitenschoolse opvang (BSO).
Nu blijkt dat aanvullend krediet nodig is: 1) De normbedragen van de VNG in 2017 waren 48% te laag, en de bouwkosten zijn in korte tijd sterk toegenomen, 2) De meerkosten van bouwen volgens de eisen voor energieneutrale gebouwen (ENG) en 3) Sloopkosten van het huidige gebouw waren niet begroot.

Onderwijs kost geld

Het bouwproces kan pas doorgaan als dit aanvullend krediet is vastgesteld. Elke vertraging in besluitvorming, ook tijdens de inzage van het bestemmingsplan, betekent eenzelfde vertraging in de oplevering de nieuwbouw. De hoogte van het aanvullend krediet is niet bekend gemaakt omdat een open inschrijving op de aanbesteding nog moet kunnen plaatsvinden. Het college geeft in de toelichting aan dat alle mogelijke bezuinigingen zijn doorgevoerd en er € 0,8 miljoen bespaard wordt doordat tijdelijke huisvesting niet nodig is (de nieuwbouw komt vlak naast het huidige noodgebouw). Een extern bureau heeft de kosten nog eens doorgerekend en de begroting akkoord bevonden. De extra investering voor BSO-ruimte wordt met schoolbestuur Spectrum verrekend, die het vervolgens doorbelast in de huurkosten aan de BSO.
De inhuizing van buitenschoolse opvang en peuteropvang bij de basisscholen zorgt volgens het college voor een goede integratie. In de brief van het college aan de raad wordt gesteld dat verder uitstellen ongewenst is, omdat de kwaliteit van het huidige schoolgebouw onacceptabel is, het huidige schoolgebouw überhaupt geen permanente huisvesting betreft en feitelijk ongeschikt is als onderwijshuisvesting voor langere termijn, en de basisscholen bovendien recht hebben op veel meer vierkante meters dan in het huidige schoolgebouw beschikbaar zijn.

Rug tegen de muur

De commissie schrok van de aanzienlijke kostenstijging. Met een VNG-normbedrag dat een slordige 40% te laag is, kan dat zomaar in een getal met 6 nullen lopen. De argumenten voor de exorbitante overschrijding vond men valide en de noodzaak van nieuwbouw is duidelijk. Er waren genoeg vragen, zoals: Wat is er de afgelopen anderhalf jaar eigenlijk gebeurd? Wat is een acceptabele prijs voor een schoolgebouw? Wat kan er in het bouwconcept geschrapt worden? Moet een schoolgebouw wel energieneutraal zijn? Leon Hoek (WIJ Lansingerland): “Je kunt toch geen nieuw schoolgebouw neerzetten zonder energie neutrale aanpassingen! Soms zit het mee, soms zit het tegen!” Kees-Willem Markus (ChristenUnie): “We hebben als raad geen keus. We staan met de rug tegen de muur.”
Wethouder Ankie van Tatenhove: “Van normbedragen kun je niet bouwen. Het wordt een sober, doelmatig en toekomstbestendig gebouw!”

Check Also

CDA wil snel bouw appartementen voor senioren in Bleiswijk

Bleiswijk – Charles van Harn heeft namens het CDA het college van b. en w. nogmaals gewezen op de grote behoefte aan appartementen voor senioren. Uit het onderzoek dat in 2019 uitgevoerd is naar de woonbehoefte in Bleiswijk kwamen twee potentiele woonbouwlocaties in beeld, namelijk de percelen Lijsterlaan-Merenweg en Langevaart- Korenmolenweg. Wat houdt het college tegen om aan de slag te gaan?

Geef een reactie