donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Algemeen » Kerken geven aandacht aan Eeuwigheidszondag
Ds. Arjan Wilschut (rechts) en gemeentelid Wim Vermeer bij de tafel in de kerk die reeds klaar gemaakt is voor de dienst.

Kerken geven aandacht aan Eeuwigheidszondag

Kerken geven aandacht aan Eeuwigheidszondag

Lansingerland – De r.k.-kerken vieren jaarlijks op 2 november Allerzielen. Met Allerzielen – de dag na Allerheiligen – worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. In de protestantse kerken worden overleden personen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (of de kerkelijke cyclus van een jaar), dat is de zondag voor de 1e Advent. Dit jaar op 22 november. Een protestantse traditie, maar voor de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Bron een relatief nieuwe. Ds. Arjan Wilschut en gemeentelid Wim Vermeer vertellen over de betekenis van deze Eeuwigheidszondag.

Trees Borkus-Henskens

Wim Vermeer: “De laatste zondag voordat de adventstijd begint, is het Eeuwigheidszondag; dan denken we aan de eeuwigheid die komt en dan gedenkt de gemeente de overledenen van het afgelopen jaar.” Lange tijd was zo’n gedachtenisdienst in protestantse kerken taboe. Toch hebben verdriet en rouw wel een plaats gekregen in de kerken van de Reformatie, ook in de eredienst. In de dienst staan we stil bij de eeuwigheid in het licht van Pasen. “Christenen herkennen hierin het opstaan uit de dood en dat geloven wij,” aldus dominee Wilschut. “Dat klinkt voor niet-christenen misschien wel als een vervreemdend verhaal. Maar wij geloven dat Jezus door zijn opstanding uit de dood de dood heeft overwonnen en is opgestaan in een nieuw leven dat eeuwig duurt. En wij mogen daarin delen: ook wij zullen opstaan en er weer zijn. Uiteraard zijn we verdrietig bij een overlijden, maar we leven van de hoop en geloven dat we elkaar weer zullen ontmoeten. Je bent hier op de wereld en hebt daarna nog veel te goed, want we geloven dat er meer dimensies zijn.”

Laatste zondag

Dat de gedachtenisdienst plaatsvindt op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is een traditie uit Duitsland. In 1816 stelde de koning van Pruisen deze dag in als ‘dodenzondag’, vanwege de vele doden die door oorlogen in die tijd te betreuren waren. In sommige kerken worden van oudsher op oudejaarsavond de namen genoemd. Tot voor enkele jaren geleden was dat ook de gewoonte in De Bron. Andere protestantse kerken sluiten aan bij de katholieke traditie, waarin de heiligen en gestorvenen al sinds de Middeleeuwen op 2 november (Allerzielen) worden herdacht. Eeuwigheidszondag is geen dag om alléén maar te rouwen om wie we zijn verloren, want in de kerk gaat het om Christus. En dan gaat het om de levende Heer. Eeuwigheidszondag gaat over het leven. Het leven met de Heer die leven geeft.
In de r.k.-kerk is 22 november het feest van Christus Koning. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De daarop volgende zondag is het begin van de advent, het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.

Uitzending

In verband met corona kunnen er slechts dertig mensen de dienst in de kerk bijwonen. Maar er is ook om 10.00 uur een uitzending van de Eeuwigheidszondag op TV Lansingerland en via het eigen tv- kanaal van De Bron. In de dienst zal de vraag ‘sterven – en dan?’ centraal staan, een vraag die zowel christenen als niet-christenen zichzelf wel stellen. Een echte levensvraag waar in de preek over wordt nagedacht.
Ds. Wilschut: “Het is ook nog goed om te zeggen dat veel andere protestantse kerken in ons dorp ook de gewoonte hebben om deze Eeuwigheidszondag te gebruiken om de namen van overledenen te noemen, met respect voor wie ons zijn voorgegaan naar de hemel.”