dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » KBO verhuist naar De Leeuwerik
De uitzwaai- en tevens laatste middag voor de KBO leden in het Parochiehuis.

KBO verhuist naar De Leeuwerik

Doek valt voor het Bleiswijkse Parochiehuis

KBO verhuist naar De Leeuwerik

Bleiswijk – Na 51 jaar de verenigingsbijeenkomsten gehad te hebben in het Parochiehuis aan de Hoefweg heeft de KBO Bleiswijk vanaf 8 januari een nieuw onderkomen in de recreatiezaal van de Leeuwerik in de Leeuwerikstraat. De soosbijeenkomsten die om de 14 dagen georganiseerd worden zijn vanaf het nieuwe jaar niet meer op de dinsdagmiddag, maar worden op de woensdagmiddag georganiseerd.

Trees Borkus-Henskens

De reden? Het Parochiehuis sluit vanaf 1 januari de deuren voor gebruikers en bezoekers en zal worden verhuurd aan basisschool De Klimophoeve die er een drietal leslokalen in laat maken. De school telt een groeiend aantal leerlingen en heeft op dit moment dringend ruimte nodig om alle leerlingen te kunnen onderbrengen. Hiermee gaat een gebouw met een enorme historie verloren voor verenigingsgebruik.

Uitzwaaibijeenkomst

De KBO organiseerde op vrijdagmiddag 27 december een uitzwaaibijeenkomst in het Parochiehuis met onder andere een feestelijke klaverjasdrive en voor de liefhebbers een middag rummikuppen. Na ruim 50 jaar gebruik gemaakt te hebben van het parochiehuis wilden de leden dit niet onopgemerkt verlaten. Tevens een leuke gelegenheid om elkaar nog in het jaar 2019 te ontmoeten. De KBO Bleiswijk nodigde iedereen uit deze middag aanwezig te zijn. En dat lukte, want alle tafels waren bezet. Met Bleiswijkers die niet alleen elkaar, maar ook het Parochiehuis al bijna hun hele leven kennen. Enkelen wisten nog: “Het parochiehuis staat er rond de 65 jaar en werd geopend door de toenmalige pastoor van de parochie O.L.V. Visitatie wat gepaard ging met een groot feest. Waar eens een woning stond van de hoofdonderwijzer van de H. Hart lagere school (nu Klimophoeve) nam het kerkbestuur het besluit om een gebouw te realiseren voor parochiële activiteiten; daar bleek veel behoefte aan in die tijd. In 1965 namen Martien en Co Storre het beheer van Het Parochiehuis over van moeder en dochter Hellemons. Hiermee begon een periode van 55 jaar waarin de familie Koot (Nel Koot was de dochter van Martien en Co) de scepter zwaaide over alles wat er in het Parochiehuis gebeurde. Na veertien jaar droeg het echtpaar Storre hun werk over aan schoonzoon Wim en dochter Nel Koot en inmiddels runt hun zoon Martien er al weer jaren de verzorging van alle activiteiten, waar nodig terzijde gestaan door moeder Nel.” En ook zijn dochter Michelle serveerde vrijdagmiddag graag de bonbons en bitterballen aan de leden van de KBO.

Finale

Nu het gebouw anders gebruikt gaat worden is het in het afgelopen jaar voor meerdere verenigingen een zoektocht geworden om een ander onderdak te vinden. Ze zijn daar inmiddels in geslaagd. De Katholieke Bond van Ouderen (KBO) telt ruim 200 leden en gaat nu de bijeenkomsten organiseren op de woensdagmiddagen te beginnen met een nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 8 januari, aanvang 14.00 uur. Dan zal er getrakteerd worden op een glaasje champagne en getoost worden op het nieuwe jaar 2020. Met een passend – door voorzitter Joke Bergenhenegouwen zelf geschreven – lied namen de leden vrijdagmiddag afscheid van de familie Koot en het Parochiehuis. Met als refrein ‘Parochiehuis, we zeggen nu gedag. We sluiten nu een tijdperk af, we zijn totaal van slag. ’t Wordt nu slechts een herinnering die in ons hoofd nog heel lang blijven mag’.

Geef een reactie