vrijdag 4 december 2020 | week 49
Home » Nieuws » KBO Bleiswijk hervat activiteiten
Hopelijk wordt het seizoen net zo mooi als de afsluitende barbecue in de pastorietuin.

KBO Bleiswijk hervat activiteiten

KBO Bleiswijk hervat activiteiten

Bleiswijk – Na een noodgedwongen, lange onderbreking gaat de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Bleiswijk op woensdagmiddag 2 september weer met frisse moed van start. Op het programma staan de ledenvergadering en het aanbieden van een nieuw jaarprogramma. Aanvang 13.30 uur, locatie grote zaal De Leeuwerik, Leeuwerikstraat 2.

De ledenvergadering is doorgaans de afsluiting van het seizoen, maar door de omstandigheden is het nu de opening van het seizoen. Omdat ontmoetingscentrum De Leeuwerik vanaf 1 september weer geopend is voor bijeenkomsten, mits de opgestelde maatregelen worden nagevolgd, kan er gewerkt worden aan voortzetting van bijeenkomsten in verenigingsverband. Veel leden zullen daar heel blij mee zijn, anderen zijn wat afwachtend.
Contact
Het bestuur van KBO Bleiswijk heeft tijdens de gedwongen onderbreking niet achterover gezeten, maar ondernam meerdere acties om het contact met de leden te onderhouden. Ook bij de KBO heeft men te maken gehad met intense en verdrietige omstandigheden en gehoopt wordt dat het coronavirus snel kan worden bedwongen.
De bijeenkomsten zullen plaatsvinden in de grote zaal van De Leeuwerik alwaar op dit moment alles in gereedheid wordt gebracht om de luchtventilatie in orde te brengen. Daarnaast wordt een aantal extra maatregelen getroffen, zoals het vergroten van de tafels zodat er meer onderlinge ruimte ontstaat.
Op woensdag 2 september wordt aansluitend op de ledenvergadering een sfeervolle bingo gehouden. Op de tweewekelijkse soosbijeenkomsten is het mogelijk te klaverjassen of rummikub te spelen. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd. Te beginnen op woensdag 9 september met een tuinbezoek rondom de Ned. Herv. Kerk in de Kerkstraat. Klaas van Schie zal vertellen over deze tuin die vol planten staat waar een bijzonder verhaal aan verbonden is. Ook is er een rondleiding en zal Jan van Spengen zijn verhaal doen over de geschiedenis van deze historische, monumentale kerk.
Verder staat in het jaarprogramma van de KBO een aantal nieuwe activiteiten, zoals onder andere een Pubquiz, een sjoeltoernooi, een jeu-de-boulestoernooi en een bezoek aan een manifestatie in Dordrecht. Een programma dus voor elk wat wils.
Nieuw geïnteresseerden en mogelijk nieuwe leden zijn van harte welkom. Het lidmaatschap geeft ook veel voordelen zoals: 10 x per jaar het Magazine voor KBO en PCOB, gratis juridisch – en pensioenadvies, ouderenadvisering, korting op de collectieve zorgverzekering van het Zilveren Kruis en hulp bij belastingaangifte.
De eerste soosbijeenkomst op 2 september begint om 13.30 uur. Entree € 5,00, hiervoor ontvangt men twee kopjes koffie of thee, een drankje en een hartige hap in de loop van de middag.