vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Lezersschrijven » Kat in de zak

Kat in de zak

De verkoop van woningen op Wilderszijde in het plan Buyten van ontwikkelaar Waal Groep is inmiddels gestart. De gemeente Lansingerland heeft inmiddels een goede koers gekozen. Er wordt open gecommuniceerd, de huidige regelgeving wordt toegepast (in plaats van wat eerder de bedoeling was) en Waal Groep moet de kopers degelijk informeren over de geluidsproblemen. De woonwijk in aanbouw staat immers onder druk van zowel de nieuwe A16, de HSL en Rotterdam The Hague Airport. De woningen liggen haast onder de startbaan.
Afgelopen week kreeg ik de memo die Waal Groep maakte voor kopers. Bijzonder is dat deze memo put uit een rapport dat de gemeenteraad pas in oktober/november krijgt. De kaartjes die de geluidsdruk weergeven zijn vooral ‘groen’. Dat geeft als indruk ‘het valt erg mee’. De schaalindeling en kleurindeling wijkt af van de norm, beschreven in een handboek. Het kaartje over vliegtuiglawaai doet voorkomen dat alleen in een heel smalle strook het geluid te horen zal zijn en daarbuiten niet. Er zijn alleen losse kaartjes voor verkeer, HSL en luchtvaart maar geen optelsom (cumulatief geluid); dat wat de bewoners werkelijk gaan ervaren.
Schokkend is dat Waal Groep de kopers vertelt dat in gebieden die met ‘oranje’ zijn aangeduid, minstens 55dB geluid gemiddeld per jaar, ‘nog steeds sprake is van een acceptabel leefklimaat’. In de door de gemeenteraad vastgestelde Nota Hogere Geluidswaarden staat dat bij 55dB juist sprake is van een matig leefklimaat. In de huidige normering wordt dit zelfs aangeduid als ‘zeer matig’. Zo te zien wordt een product aangeprezen met eigenschappen die het niet heeft. Dat wijst op ‘non-conformiteit’, in de volksmond een ‘kat in de zak’.
Kan de gemeente Lansingerland nog wel door met deze ontwikkelaar? Moet de gemeente de ontwikkelaar niet sommeren de kopers duidelijk te maken dat ze een huis gaan kopen in een ‘zeer matig leefklimaat’?

Joost Smits

Berkel en Rodenrijs