donderdag 3 december 2020 | week 49
Home » Nieuws » Jongerencampagne #WIPWAP van start gegaan
.

Jongerencampagne #WIPWAP van start gegaan

Jongerencampagne #WIPWAP van start gegaan

Lansingerland – Naast dat Lansingerland veel jeugdigen in de gemeente heeft wonen, hebben deze jongeren ook behoeftes om te kunnen recreëren binnen de gemeente. En aangezien de jongeren steeds ouder worden komen ze in een leeftijd waarbij ze zelf ook een mening willen hebben over verschillende onderwerpen. Hiervoor is de campagne #WIPWAP gestart.

De gemeente Lansingerland vindt het belangrijk dat jongeren een stem hebben binnen de gemeente en zeker als het gaat om maatschappelijke onderwerpen die de jongeren raakt of aangaat.
In 2019 heeft de gemeenteraad besloten extra aandacht te geven aan dit vraagstuk en in samenwerking met verschillende partijen is een start gemaakt met Pubers in de Spotlight.
Vanuit Pubers in de Spotlight worden evenementen georganiseerd, waarbij ook verschillende maatschappelijke onderwerpen aan de orde kunnen komen.

Online

Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat de geplande evenementen dit jaar geen doorgang kunnen krijgen, waarna binnen Pubers in de Spotlight het idee ontstond om een jongerencampagne op te starten onder de naam #WIPWAP. Belangrijk binnen deze campagne is dat jongeren leidend zijn en bepalen welke onderwerpen aan de orde komen. Vanaf begin juni hebben de leden van Pubers in de Spotlight vragenlijsten afgenomen onder de jongeren om te kijken hoe zij de informatie het liefst zouden willen ontvangen. Daar kwam uit dat de meeste informatie online wordt opgepikt of tot zich genomen wordt. Dus moest een manier worden bedacht hoe jongeren op een laagdrempelige manier snel bereikt kunnen worden. Daar is #WIPWAP uit ontstaan. Met #WIPWAP wordt in dit coronatijdperk veilig het gesprek met jongeren aangegaan. Als je op een wipwap zit, heb je bij voorbaat al plezier maar ook voldoende afstand om veilig te communiceren. #WIPWAP is voor jongeren een mooie connectie met social media en vanuit Pubers in de Spotlight wil men daar graag verbinding mee maken.

Jongerenpresentatoren

#WIPWAP bestaat uit vier jongerenpresentatoren die woonachtig zijn in Lansingerland en die aankomende maanden op verschillende manieren het gesprek aan zullen knopen met zoveel mogelijk jongeren. Deze momenten zullen gefilmd worden door de presentatoren zelf of door jongerentalenten die daarvoor affiniteit hebben. De films worden als VLOG online gezet op het YouTube kanaal van #WIPWAP en op het Instagram account van Lansingerland Jeugd.
De presentatoren van #WIPWAP zijn: Janillio Sumter, Levi Graute, Sterre-Luna de Wilde en Cato Boender. Dit viertal zal aankomende maanden in tweetallen met elkaar de strijd aangaan door challenge’s uit te voeren en het gesprek met de jongeren over verschillende onderwerpen aan te gaan. Zij hebben er heel veel zin in om te starten en zijn afgelopen week voor het eerst op pad gegaan voor de eerste challenge.