zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Johan Burger benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Johan was zichtbaar verrast maar ook verheugd met zijn hoge onderscheiding.

Johan Burger benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Johan Burger benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Bleiswijk – Bleiswijk heeft er een nieuwe Ridder bij en niet ‘zo maar’ een. Woensdag ontving Johan Burger de versierselen, behorende bij de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Nadat burgemeester Pieter van de Stadt hem de onderscheiding digitaal uitreikte was het vervolgens de echtgenote van de Johan die hem de versierselen namens de koning mocht opspelden.

Trees Borkus-Henskens

De heer Burger legde zich als een pionier toe op het thema verduurzaming en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij was als ondernemer de oprichter van Kuiper & Burger Advies- en Ingenieursbureau BV, het huidige ATKB. Daarnaast zette hij zich jarenlang op lokaal, regionaal en landelijk niveau in voor het CDA. De ondernemersvereniging, de kerk, Rotary, de volleybalvereniging en een museum in Zoetermeer konden eveneens rekenen op zijn inzet en steun. Dat hij een zeer betrokken ondernemer en mens was bleek uit de vele steunbetuigingen in het voortraject voor het aanvragen van de onderscheiding; het werd een dik dossier.

Verrast

Na een actief leven in zowel het zakelijke – als het vrijwilligersleven nam Johan Burger woensdag 7 oktober afscheid van zijn werk en zijn collega’s. Tot zijn grote verrassing werd hij die dag thuis opgehaald met een limousine en vervolgens ontvangen in een feestelijke locatie waar gasten hem opwachtten. Geen groot feest, maar in klein comité, aangepast aan de RIVM regels. Hij nam afscheid van zijn bedrijf dat hij in 1994 oprichtte in buurgemeente Zoetermeer. ATKB levert als maatschappelijk verantwoorde onderneming adviezen aan de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van natuur en leefomgeving (bodem, water en ecologie). Johan stond bekend als een sociale baas met oog voor zijn medewerkers en zijn omgeving en was tevens voorzitter van de ondernemersvereniging Zoetermeer (nu erevoorzitter). Een bijzonder voorzitterschap was dat van het Netwerk Groene Bureaus, maar ook van de Milieuraad Zoetermeer en van de Raad van Commissarissen van de Rabobank Vlietstreek Zoetermeer. Enkele jaren geleden won hij de verkiezing ‘Machtigste man van Zoetermeer’.

Bleiswijk

Wonen in Bleiswijk en werken in Zoetermeer. “Het leek op een dubbelleven, want in beide gemeenten kon ik me met hart en ziel inzetten op verschillende gebieden. Maar ook konden vruchtbare contacten worden gelegd tussen beide gemeenten,” zegt hij daar zelf over. Stond het werken in Zoetermeer centraal, in Bleiswijk waren dat meer de maatschappelijke activiteiten in de vrije tijd. “Als echter iemand problemen had met bodemonderzoek hielp ik ze er hier in Bleiswijk ook regelmatig een handje bij.” Johan blijft verbonden als adviseur aan ATKB.