donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » Jeugdcoach op School verbindt en levert maatwerk
V.l.n.r. Mariska Stoll Gaby d’Haans Ankie van Tatenhove en Tamara Vink.

Jeugdcoach op School verbindt en levert maatwerk

Jeugdcoach op School verbindt en levert maatwerk

Lansingerland – Vanaf begin dit jaar wordt op alle scholen in Lansingerland een Jeugdcoach op School (JOS) ingezet. De JOS is er voor ouders, leerlingen en leraren bij vragen op het gebied van opgroeien en opvoeden. Hoe is het eerste half jaar verlopen; juist in een periode waarin het leven – en dus ook op de scholen en in de gezinnen – door de coronacrisis op z’n kop werd gezet.

Annette Docter

Mariska Stoll is Jeugdcoach op School (JOS) op de Gouden Griffelschool. We spraken met haar en adjunct-directeur Gaby d’Haans en intern begeleider Tamara Vink van deze school. Ook wethouder Ankie van Tatenhove en beleidsmedewerker Katrien Buijsse van de gemeente Lansingerland waren bij het gesprek aanwezig. De Jeugdcoach op School vervangt het schoolmaatschappelijk werk en de jeugd- en gezinscoaching. De werkzaamheden zijn hiermee in één functie geïntegreerd. Een dertiental coaches ging in januari enthousiast op de scholen in Lansingerland aan de slag. Ze werden al snel geconfronteerd met de coronacrisis.

Corona

“Dit betekende niet dat het werk stil kwam te liggen. Veel ouders vonden het fijn een luisterend oor te vinden. Thuisonderwijs in combinatie met thuiswerken vergde veel van ouders. Sommigen zochten slechts naar een goed dagritme, bij anderen kwamen doordat de gezinsleden allemaal thuis waren zwaardere problemen naar boven”, vertelt Mariska.
Het is volgens haar een goede zaak dat niet alleen de school contact legt met de Jeugdcoach, maar dat ook ouders de weg naar de JOS weten te vinden. “Omdat ik makkelijk bereikbaar ben, ligt de drempel laag, zowel voor de ouder als voor de school. Wekelijks ben ik voor schooltijd in de teamkamer aanwezig. Voor de coronatijd zagen ouders mij in de hal.”
“Doordat Mariska wekelijks langs komt en ook zichtbaar is, is zij bij het team gaan horen”, vult Gaby d’Haans aan. Hierdoor wordt contact met de Jeugdcoach ook toegankelijker voor de leerkrachten.

Op weg helpen

Er spelen niet altijd zware en ernstige problemen. “Soms is een enkel telefoongesprek voldoende om ouders op weg te helpen. Maar er zijn ook kinderen en hele gezinnen die extra ondersteuning nodig hebben. In overleg met de ouders wordt bekeken of er doorverwijzing naar gespecialiseerde hulp nodig is. Hierbij houden ouders uiteraard zelf de regie, maar wij kunnen ze wel op weg helpen om bij de juiste instantie terecht te komen.”
Wethouder Ankie van Tatenhove heeft van onderwijsbestuurders van alle basisscholen in Lansingerland vernomen dat zij voordelen zien in deze manier van werken. Ze heeft de schoolbesturen gevraagd te melden waar knelpunten liggen als het gaat om het doorverwijzen van kinderen naar professionals. Bekend is dat er bij de GGZ een wachtlijst is, maar als er ook bij andere organisaties het geval is, dan hoort ze dit graag. “Dan zouden we kunnen zoeken naar lokale oplossingen voor een knelpunt”, aldus de wethouder.

Team Jeugd

Een Jeugdcoach kan een kind of een gezin doorverwijzen naar een jeugdverpleegkundige, de huisarts of een andere specialist. Vaak wordt dan ook het Team Jeugd van de gemeente Lansingerland ingeschakeld. Katrien Buijsse licht toe: “Het Team Jeugd is een samenwerking tussen jeugdprofessionals van het CJG en de gemeente die ervoor zorgen dat gezinnen die hulp nodig hebben op de juiste plek terecht komen. Ze gaan op huisbezoek en leren het gezin kennen om samen naar een oplossing te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld een maatjesproject zijn, een cursus of specialistische hulp zoals de GGZ.” Er bestaat volgens de wethouder een goede samenwerking tussen Team Jeugd en de Jeugdcoach op School.

Breder zien

Op de scholen is te merken dat kinderen overvraagd worden. Er is ook zoveel te doen. School, BSO, sport, muziek… ze komen tijd tekort. Ook de ouders hebben het druk en leggen dit steeds vaker op de schouders van hun kinderen. Intern begeleider Tamara voegt daaraan toe dat veel ouders hoge eisen stellen aan hun kind. “Het liefst willen ze dat hun kinderen naar het vwo gaan. “Waardoor een aantal kinderen faalangst ontwikkelt”, vult de Jeugdcoach aan.
Wethouder Ankie van Tatenhove zou deze ontwikkeling gezamenlijk met een groot aantal partijen, zoals school, ouders, huisarts, sportverenigingen, en de gemeente, willen oppakken. Hoe maken we ouders duidelijk dat ook kinderen die vmbo of mbo volgen een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.”

De ouder

Niet aanwezig bij het gesprek was Lisette (vanwege privacy verzonnen naam). Zij is moeder van drie kinderen in de basisschoolleeftijd. We spraken haar telefonisch. Lisette nam in februari van dit jaar contact op met de Jeugdcoach op School, omdat zij zich er samen met haar man bewust van was dat het niet lekker liep in hun gezin. “Als ouder werden we door het gedrag en de eigen wil van de kinderen tot het uiterste gedreven. We raakten vermoeid en kregen een korter lontje. Er ontstonden ruzies en genoten niet meer van elkaar. Dit wil je je kinderen en jezelf niet aandoen. Met de toekomst in gedachte, overwin je de drempel om hulp te zoeken.”
Het contact met de JOS was snel gelegd. “We vertelden ons verhaal en voelden ons gehoord. Inmiddels komt de JOS twee keer per week bij ons thuis zowel voor de kinderen als voor ons, als ouders. We leren hoe we bijvoorbeeld elkaar een compliment kunnen geven. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar als je in een neerwaartse spiraal terecht bent gekomen dan valt dat niet altijd mee. Daarnaast krijgt mijn man hulp bij het communiceren en ben ik doorverwezen naar een therapeut.”
Lisette vindt het fijne van de JOS dat er korte lijntjes zijn. “We appen, bellen of ze komt thuis, waardoor ze de situatie thuis bijvoorbeeld tijdens een lunch met eigen ogen ziet en ervaart. Dit maakt de problemen zichtbaar wat enorm fijn is.” Het begeleidingstraject eindigt als de JOS en de gemeente vinden dat het zover is. “Ze laten je niet vallen, want inmiddels hebben we ook contact met het Thuisteam Jeugd van de gemeente. Zij zullen van lieverlee de JOS gaan vervangen.”

Verbinding en maatwerk

Aan het eind van het gesprek constateren de aanwezige gesprekspartners dat het de Jeugdcoach op School lukt verbindingen te leggen. Tussen ouders, de school, Team Jeugd van de gemeente, de huisartsen en andere jeugdhulpverleningsinstanties. Het is belangrijk dat de drempel laag is en blijft om de JOS voor iedere ouder toegankelijk te doen zijn.
Maatwerk per school is hierbij de leidraad. Mariska: “Flexibiliteit vergt inzet en is een kracht die veel oplevert!”