donderdag 16 juli 2020 | week 29
Home » Politiek » Jeugd krijgt eigen ‘helden’ lintje
Lansingerland - Ruim een week na de bespreking van het CDA-voorstel een Jeugdlintje in te stellen, besloot de gemeenteraad op donderdag 28 november jl. unaniem dit voorstel te steunen.

Jeugd krijgt eigen ‘helden’ lintje

Jeugd krijgt eigen ‘helden’ lintje

Lansingerland – Ruim een week na de bespreking van het CDA-voorstel een Jeugdlintje in te stellen, besloot de gemeenteraad op donderdag 28 november jl. unaniem dit voorstel te steunen.

Initiatiefnemer Dave Bergwerff diende – zoals verwacht – een motie ‘vreemd aan de orde’ in om een speciaal Jeugdlintje voor een jonge ‘held’ in te stellen. De raad is enthousiast over het feit dat jongeren in Lansingerland zich inzetten voor anderen en het is daarom een goed idee dat met trots via een jaarlijkse uitreiking van een lintje zichtbaar aan de samenleving te maken.
Het college van b. en w. wordt in de motie verzocht met een voorstel voor de praktische realisatie van zo’n uitreiking in 2020 te komen. Bij voldoende aanmeldingen voor een lintje zouden twee leeftijdscategorieën gehanteerd kunnen worden: 6 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar, waarbij twee of meer lintjes worden uitgereikt.
De term ‘held’ zal ruim geïnterpreteerd worden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen, langdurig mantelzorg te verlenen, door een unieke (sport)prestatie te leveren of actie te organiseren voor een goed doel. Het zal een open voordracht voor een Jeugdlintje worden, net zoals dat bij vrijwilligersprijzen plaatsvindt, waarna een jury zich over de voordrachten zal buigen.
Portefeuillehouder Pieter van de Stadt gaf in een reactie namens het college aan dat uitreiking van het Jeugdlintje samen met de vrijwilligersprijzen op de Nieuwjaarsreceptie in zijn beleving geen geschikt moment is. Hij denkt eerder aan een moment rond de ‘lintjesregen’, maar zal ook andere suggesties voor een geschikter jongerenmoment in zijn voorstel meenemen.