donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Politiek » Is uitstel van lokale belastingen voor ondernemers mogelijk?
Lansingerland - VVD-fractieleden Ed van Santen en Mauriel van As hebben in verband met de gevolgen van het coronavirus schriftelijk aan het college van b. en w. gevraagd of het mogelijk is dat ondernemers uitstel van betalingen van lokale belastingen krijgen. Ook vragen ze welke maatregelen genomen worden en welke hulp ter ondersteuning van ondernemers en inwoners wordt geboden.

Is uitstel van lokale belastingen voor ondernemers mogelijk?

Is uitstel van lokale belastingen voor ondernemers mogelijk?

Lansingerland – VVD-fractieleden Ed van Santen en Mauriel van As hebben in verband met de gevolgen van het coronavirus schriftelijk aan het college van b. en w. gevraagd of het mogelijk is dat ondernemers uitstel van betalingen van lokale belastingen krijgen. Ook vragen ze welke maatregelen genomen worden en welke hulp ter ondersteuning van ondernemers en inwoners wordt geboden.

Het coronavirus raakt veel inwoners, maar zeker ook ondernemers in hun portemonnee. Die effecten zijn nu al te zien of zullen op korte termijn in volle omvang zichtbaar en voelbaal worden. Dat probleem komt ook op Lansingerland af, gezien het aantal bedrijven en zelfstandigen dat in onze gemeente is gevestigd.
Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel mogelijk te voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen. De Lansingerlandse VVD fractie is van mening dat ook lokale ondernemers die in een overmachtssituatie belanden, ondersteund moeten worden. De fractie ziet vooral mogelijkheden met betrekking tot de gemeentelijke belastingen, zoals onroerendzaakbelasting (OZB), reclame- en precariobelasting.
Door de corona-maatregelen hebben ondernemers aanzienlijk minder tot geen inkomsten. Daardoor ontstaan problemen met liquiditeit. Het zou enorm helpen als ondernemers vanuit de gemeente uitstel krijgen van betaling van voornoemde belastingen. Immers, ondernemers krijgen bij de Belastingdienst ook uitstel van BTW en andere belastingen.
De VVD-fractie vraagt het college of er aansluiting is gezocht bij andere gemeenten om vanuit Den Haag aanvullende fondsen te verkrijgen om ondernemers en inwoners te kunnen ondersteunen. Hoe kunnen ondernemers en zzp’ers in deze tijd extra ondersteund worden, bovenop de maatregelen die reeds door de Rijksoverheid zijn afgevaardigd?