zaterdag 16 januari 2021 | week 02
Home » Algemeen » Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?
Jaap Bond (l) en Adri Bom-Lemstra (r) spraken onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier tijdens deze digitale meet-up.

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Is het Tuinbouwakkoord crisisproof?

Regio – Het Tuinbouwakkoord weerspiegelt de gezamenlijke ambitie voor het tuinbouwcluster om een duurzame toekomst op te pakken. En toen was daar de coronacrisis. De crisis heeft de kwetsbaarheid van het tuinbouwcluster bloot gelegd. Twee leden van het Regieteam van de crisisorganisatie, Adri Bom-Lemstra en Jaap Bond, spraken tijdens een digitale meet-up over de kracht van het tuinbouwcluster. Ook werd teruggekeken op de afgelopen periode en werd een doorkijkje naar de toekomst gemaakt.

In de nieuwe tuinbouwcijfers, opgesteld door CBS en WEcR, kwam naar voren dat het gehele tuinbouwcluster een bijdrage van 21,1 miljard euro heeft aan de Nederlandse economie, bijna 3 procent van het BBP. CBS landbouweconoom Cor Pierik licht deze toe en liet ook zien wat de invloed van de coronacrisis is geweest op de exportwaarde voor de verschillende sectoren. De tuinbouwcijfers 2019 zijn te downloaden via het CBS.

En hoe nu verder?

Wat zijn de effecten van deze crisis op de lange termijn en moeten plannen misschien worden herijkt? Om hierop voorbereid te zijn worden er op dit moment toekomstscenario’s uitgewerkt zodat deze als hulpmiddel kunnen dienen voor ondernemers om keuzes te maken voor de lange termijn. Tijdens de digitale meet-up lichten Michiel Gerritsen (namens de tuinbouwbranches) en Nicolas van Geelen (strategisch adviseur Provincie Zuid-Holland) de aanpak voor deze toekomstscenario’s toe. De nieuwe inzichten uit deze toekomstscenario’s worden verbonden met de regio’s, de verschillende productieclusters en de thema’s van het Tuinbouwakkoord. Tijdens het tweede Nationale Tuinbouwcongres op 1 oktober wordt een en ander nader toegelicht.
Kijk voor de digitale meet-up op: www.youtube.com/watch?v=Dx2DiBiNi7g&feature=youtu.be