maandag 1 juni 2020 | week 23
Home » Lezersschrijven » Inzameling plastic huisafval

Inzameling plastic huisafval

Ook bij dit onderwerp zijn er partijen c.q. inwoners die daar een mening over hebben. Hetegeen Hans de Rijke daarover aangaf kan men zien vanuit een milieustandpunt en een kosten/baten analyse en over dat laatste, daar wil menig raadslid van vooral klimaatpartijen en de verantwoordelijk wethouder niet verder over onderhandelen laat staan verder in discussie gaan met de inwoners, want het wordt altijd onder de noemer “beleid” gesteld en daar begint het probleem. Als ook ik al jaren de nodige informatie toestuur met de juiste argumenten over hoe plastic opgehaald en verwerkt kan worden, geeft men niet thuis. Zelfs als je de ambtenaren, die de wijken moeten controleren, de foto’s toestuurt van plastic zakken die of door baldadige jeugd van de palen worden gehaald of door windkracht 8 in of door de genoemde plekken door Hans genoemd lange tijd het milieu belasten, dan is de reactie van Annie uit Bleiswijk alleen maar gericht op inzameling op de wijze zoals zij heeft gelezen en tot op heden wordt gesponsord door het gemeente “beleid”.
Dat Renewi tot op heden blijft verkondigen dat plastic gescheiden moet worden opgehaald, dat is ook beleid. Zij zijn ophalers en niet een partij die de hande l(want dat is vuilnis) moet verbranden c.q. verder moet verhandelen. Heeft u in de media en op TV niet gehoord, dat het beter zou zijn dat plastic bij het andere vuil wordt opgehaald, de technieken van scheiden zijn er allang en wat dacht Annie van één vuilniswagen i.p.v. drie wagens en ondergrondse bak i.p.v. drie of zelfs vier kunststofbakken bij de voordeur of in de tuin.
Hans en Annie, de enige bij de gemeente die afval scheiden onnodig vindt is een raadslid van de VVD, maar zal wel op de achterbankjes belanden. Zelfs handhaven doet de gemeente niet, want menig plastic zak hangt al meer dan een week aan de paal voordat deze wordt opgehaald, want het is nog steeds ieder voor zich en de rest kan stikken.

Peter Munten
Bleiswijk

Geef een reactie