dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Nieuws » Investeerder Berkel Centrum West haakt af
Betekent het een vroegtijdig exit van uitbreiding Berkel Centrum West?

Investeerder Berkel Centrum West haakt af

Investeerder Berkel Centrum West haakt af

Lansingerland – Commissie Ruimte sprak op verzoek van de Leefbaar 3B-fractie over de stand van zaken in de ontwikkeling van Berkel Centrum West nu de investeerder zich teruggetrokken heeft. Gaat het project nog wel door of geldt dat slechts voor kleine onderdelen? Loopt het allemaal vertraging op? Wat is het effect op de daaropvolgende ontwikkeling van Berkel Centrum Oost? Bezorgde vragen aan het college, maar wethouder Kathy Arends denkt dat het wel goed komt.

Freek J. Zijlstra

Op 28 augustus jl. stelde de Leefbaar 3B-fractie schriftelijke vragen aan het college van b. en w. De antwoorden kwamen al op 10 september jl., maar de zorgen bij de fractie waren zo groot dat men het noodzakelijk achtte hierover met de andere partijen en wethouder Arends op 15 september in gesprek te gaan.

Beetje uitstel…

De beginvraag van Jan Pieter Blonk en Wouter Hoppenbrouwer aan het college betrof het feit dat het bouwrijp maken van het bouwterrein in mei 2020 afgerond zou zijn, maar dat dit niet gerealiseerd is. Volgens de schriftelijke beantwoording moet alleen het aanleggen van de nieuwe riolering bij de bevoorradingsruimte achter de Hema nog worden afgerond. Men is in afwachting van goedkeuring van Stedin om deze werkzaamheden, in de nabijheid van kabels en leidingen, uit te mogen voeren. De verwachting is dat dit deel van het bouwterrein in het vierde kwartaal van 2020 bouwrijp wordt gemaakt.

… of afstel?

Op de vraag of het juist is dat de investeerder zich heeft teruggetrokken, antwoordt het college dat de ontwikkelaar maandenlang onderhandeld heeft met een pensioenfonds als belegger. Op het allerlaatste moment heeft deze partij zich teruggetrokken. Vanwege corona wil dit pensioenfonds op dit moment niet investeren in commercieel vastgoed. De ontwikkelaar beraadt zich momenteel op andere opties. Het college vindt het reëel dat de beoogde start van de bouw in het 4e kwartaal van 2020 niet gehaald wordt.
De ontwikkelaar heeft alleen overeenstemming met de Lidl. Dat bevestigde wethouder Arends in de vergadering met commissie Ruimte. In theorie is het mogelijk om (naast de Lidl) minder of geen commerciële ruimten te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt het immers mogelijk een deel van de beoogde commerciële ruimten te wijzigen naar woningen. Dat heeft echter niet de voorkeur, omdat een bepaalde hoeveelheid aan commerciële ruimten nodig is om een goed functionerend winkelcentrum (winkelrondje) te realiseren, schrijft het college.
De vraag blijft welke (deel)bouwplannen überhaupt kunnen starten. Volgens het college beschikt de ontwikkelaar over een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de blokken 1 t/m 4, maar kan pas gestart worden als alle gronden van het centrumplan bij de gemeente afgenomen zijn. Door het ontbreken van een belegger/investeerder heeft de ontwikkelaar op dit moment onvoldoende middelen om de afgesproken grondprijs te voldoen aan de gemeente.

Grote bezorgdheid

“De bouw van winkels, horeca, cultuurhuis en woningen staat op de tocht,” aldus de binnenkomer van Jan Pieter Blonk bij de commissievergadering. “Vind je een investeerder om alleen woningen te bouwen, zonder winkels en horeca? En moeten we dat wel willen? Hebben we nu wéér een financieel blok aan ons been hangen? Hoe lang weet het college eigenlijk al dat de investeerder heeft afgehaakt? Ik heb hier geen fijn gevoel over. We hoorden bovendien net vandaag (Prinsjesdag) over sombere economische vooruitzichten.”
Arjen Hofman (ChristenUnie) en Petra Verhoef (PvdA) vinden het verontrustend nieuws. Anja de Geus (GroenLinks) denkt toch dat we inmiddels zo vaak online winkelen, dat een ‘winkelrondje’ onrendabel zal blijken te zijn. Jan Jumelet (WIJ Lansingerland) en Hans van der Stelt (CDA) vragen om een aparte bijeenkomst om de risico’s nu al beter in beeld te brengen. ‘Heeft het college al verschillende scenario’s uitgewerkt?’ vraagt Jumelet. Michiel Muis (D66) vindt het ‘apart’ en niet zo proactief van het college dat de informatie pas na schriftelijke vragen op tafel komt. Hoeveel tijd is er om met een alternatief plan te komen voordat het kaartenhuis instort?

(Nog) geen alarmfase

Alleen Matthijs Machielse (VVD) is er laconiek onder. “Ik wil met een beleggingsadvies naar investeerders komen!” Wat hem betreft blijft het project Berkel Centrum West zoals dat uitgewerkt is nog steeds het einddoel. Mocht het toch niet haalbaar zijn, pas dan is het de tijd om na te denken over alternatieven. Dus, nu een nieuwe investeerder zoeken en het oorspronkelijke plan – hooguit met wat vertraging – uitvoeren.
Wethouder Kathy Arends (ook VVD) oogde rustig. “Er is tijd tot eind maart 2021 om de gronden van de gemeente over te dragen aan de ontwikkelaar. Het college heeft er alle vertrouwen in dat het gaat lukken. Zo niet, dán pas ontstaat er een nieuwe situatie.” Tijdens haar beantwoording van verschillende vragen bleek dat de ontwikkelaar op 20 juli jl. meegedeeld heeft dat de belegger zich had teruggetrokken. “Het college is met de ontwikkelaar in gesprek over de voortgang. Ik heb nog geen alarmsignalen gekregen.”
Volgens wethouder Arends is de uitwerking van de uitbreidingsplannen Berkel Centrum Oost in de afrondende fase en kan de raad medio november de stukken verwachten. “Het is belangrijk in verband met de parkeerproblematiek te voorkomen dat er gelijktijdige werkzaamheden in West èn Oost plaatsvinden.” De wethouder wil eigenlijk pas een speciale beeldvormende bijeenkomst plannen als er geen investeerder wordt gevonden, maar is bereid dat onder druk van de commissie naar voren te halen.