maandag 28 september 2020 | week 40
Home » Algemeen » Inspiratiecafé Tuin van de Toekomst zet hoveniers aan het werk

Inspiratiecafé Tuin van de Toekomst zet hoveniers aan het werk

Inspiratiecafé Tuin van de Toekomst zet hoveniers aan het werk

Lansingerland – Op uitnodiging van de gemeente Lansingerland kwamen ‘groen’ professionals donderdag 25 oktober bijeen in het inspiratiecafé om met elkaar in gesprek te gaan over de Tuin van de Toekomst. De gemeente wil graag een samenwerking aangaan met die profs – waaronder een aantal Lansingerlandse hoveniers – en steeds meer inwoners bekend maken met de groene tuinbeleving.

Trees Borkus-Henskens

Naar schatting is 70% van het bebouwde gebied in handen van particulieren. Met de slogan ‘De tuin moet groen, moeten we samen doen’ wil de gemeente particulieren inspireren hun tuin zo veel mogelijk groen in te richten. Deze slogan is ook prima te vertalen naar de openbare ruimte, naar schoolpleinen, bedrijventerreinen en tuinen bij instellingen.

Van grijs naar groen

In het voorprogramma ging Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG, een vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters, in op de noodzaak van vergroenen en de rol van de hovenier/tuinprofessional hierin. Uit een eerder tuinbelevingsonderzoek kwam naar voren, dat tuineigenaren wel iets met duurzaamheid in hun tuin zouden willen, maar op de vraag wat dat zou kunnen zijn hadden zij geen idee. “Het VHG heeft de handschoen opgepakt met de ontwikkeling van het concept De Levende Tuin; als reactie op de heersende trend van versteende tuinen. Duurzaamheid in de tuin wordt bepaald door aandacht voor de elementen bodem, water, voedsel, dieren en energie. Het concept kan op basis van de wensen van de tuineigenaar worden vertaald naar een concrete levende tuin.” Hij wist: “De tijd dat groen decoratie was is voorbij. Het maatschappelijk bewustzijn is gegroeid dat groen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van onze leefgemeenschap, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Groen is een oplossing in allerlei maatschappelijke opgaven waar we voor staan; zoals droge voeten, schone lucht en koelte in hete dagen.” Goede en vakkundige hoveniers zijn de ambassadeurs van vergroening en kunnen in hun vakgebied tips aanreiken om de tuin te vergroenen, maar ook om het zo in te richten dat de tuin voor iedereen goed bij te houden is.
Nora en Kim, werkzaam bij de beide hoogheemraadschappen binnen Lansingerland, wezen op de klimaatverandering en het belang van groen tussen de toenemende bebouwing en verharding. Wordt er bij het Hoogheemraadschap van Delfland een goed ontwerp ingediend, dan kan daar een bijdrage van 25% van de vergroening als tegemoetkoming tegenover staan. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard kan een goed ontwerp belonen van een collectief waarbij ook de buren betrokken worden.

Inspiratiebron

Kim van der Leest, naast bioloog tevens conceptontwikkelaar en belevingsspecialist, ziet de natuur niet alleen als een beleving, maar vooral als een inspiratiebron voor innovatie en evolutie. Groen is mooi om naar te kijken, maar de baten van groen reiken veel verder. “Als je een goede bodem hebt, heb je minder wateroverlast. Bij een goede bodem doet je moestuintje het weer beter. Bij bepaalde planten trek je meer vlinders en bijen aan. We moeten veel meer ‘en-en’ leren denken. We moeten iedere klant als uniek beschouwen. De een wil met bomen waardevermeerdering van zijn huis, de ander wil een duurzame tuin of een tuin voor ontspanning en weer een ander wil een gezonde moestuin creëren.”

Ontwerptafels

Na de inspirerende sprekers gingen de bezoekers met elkaar aan het werk aan ontwerptafels. Zij kregen een plaat van een voorbeeldtuin die er strak uitzag. Aan de hoveniers de uitdaging die op een vakkundige wijze aan te pakken naar een Tuin van de Toekomst; een Levende Tuin. Zij werden daarin begeleid en geïnspireerd door Kim, maar ook door ‘tuinman’ Lodewijk Hoekstra.