vrijdag 29 mei 2020 | week 22
Home » Algemeen » Inloopavond werkzaamheden Hoge Bergse Bos
De essen worden opgeruimd.

Inloopavond werkzaamheden Hoge Bergse Bos

Inloopavond werkzaamheden Hoge Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren organiseert op 23 januari een inloopavond over de werkzaamheden die de komende tijd in het Hoge Bergse Bos gaan plaatsvinden. Regulier bosonderhoud, verjonging van het bos en de essentaksterfte worden gelijktijdig aangepakt. Op deze manier wil men snel gaan bouwen aan een vitaal en toekomst bestendig bos en houden zij de overlast voor het gebied en de bezoekers zo kort mogelijk.

Op donderdag 23 januari is men van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom in Het Trefpunt van Natuur- en Vogelwacht Rotta, Hoeksekade 164. Vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer zijn daar aanwezig om de werkzaamheden toe te lichten en om vragen te beantwoorden.
Sinds 2018 pakt Staatsbosbeheer het bosbeheer in de Rottemeren gestructureerd aan. De essentaksterfte, regulier – en bosonderhoud en een hoognodige verjonging van het populierenbestand maken stevig ingrijpen noodzakelijk. Na de Bleiswijkse Zoom Noord in 2018, het Lage Bergse Bos in 2019 en de Bleiswijkse Zoom Zuid dit jaar, komt het Hoge Bergse Bos in 2021 aan de beurt.

Regulier onderhoud

In het Hoge Bergse Bos wordt bosonderhoud uitgevoerd in de vorm van dunningen en verjongingskap. Dunning houdt in dat er in dicht begroeide delen bomen weggehaald worden om andere bomen de ruimte te geven om verder te groeien. Verjongingskap houdt in dat oude bomen vervangen worden voor nieuwe bomen. Door het dunnen en verjongen ontstaat er een meer gevarieerd bos met een betere leeftijdsopbouw. Daarnaast worden zieke essen weggehaald die aangetast zijn door de essentaksterfte. Dit is nodig voor de veiligheid van bezoekers, omdat zieke essen om kunnen vallen. Eventuele vitale essen blijven staan zolang dat geen gevaar voor de omgeving oplevert. Daar waar open plekken ontstaan wordt een variatie aan struik- en boomsoorten geplant. Hiermee wordt toegewerkt naar een bos met een gevarieerde structuur en leeftijdsopbouw om daarmee de biodiversiteit te vergroten en de kans op ziekte te verkleinen.

Werkzaamheden

In januari 2020 wordt gestart met het selecteren van de bomen die verwijderd worden. De geselecteerde bomen krijgen een gekleurde stip. Dit heet blessen en duurt tot mei dit jaar. In de zomer en het najaar van 2021 worden de gebleste bomen verwijderd. Vanaf november dat jaar tot maart 2022 wordt er herplant.
Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met boswachter Dick van Stegeren: d.vanstegeren@staatsbosbeheer.nl

Geef een reactie