zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » Politiek » Informatieronde Rotterdam The Hague Airport afgerond
Lansingerland - Onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen heeft kenbaar gemaakt dat hij alle benodigde documenten, brieven en vragen over de toekomstplannen van de luchthaven inmiddels verzameld heeft. Halverwege dit jaar begon Schrijnen zijn activiteiten in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Hij bereidt momenteel een advies aan de overheden voor over het in te nemen regionaal standpunt over de toekomst van de luchthaven.

Informatieronde Rotterdam The Hague Airport afgerond

Informatieronde Rotterdam The Hague Airport afgerond

Lansingerland – Onafhankelijk verkenner Joost Schrijnen heeft kenbaar gemaakt dat hij alle benodigde documenten, brieven en vragen over de toekomstplannen van de luchthaven inmiddels verzameld heeft. Halverwege dit jaar begon Schrijnen zijn activiteiten in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Hij bereidt momenteel een advies aan de overheden voor over het in te nemen regionaal standpunt over de toekomst van de luchthaven.

Freek J. Zijlstra

Joost Schrijnen is voor een complete beeldvorming in gesprek geweest met een veertigtal instanties en personen, waaronder gemeenten, bewonersorganisaties en belanghebbenden bij de luchthaven. Daarnaast heeft hij een inloopavond georganiseerd waar vragen konden worden gesteld over de huidige situatie dan wel de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Alle verzamelde vragen zullen de komende maanden moeten worden beantwoord. Vele belanghebbenden hebben hun visies en hun zorgen geuit.
De verzamelde documentatie, plus de geanonimiseerde brieven en geclusterde vragen zijn terug te vinden op www.zuid-holland.nl/verkenner-rtha .
Schrijnen is van mening dat het vele materiaal een zeer volledig beeld geeft van het vraagstuk waar de regio voor staat.

Consultatiefase

Het proces wordt nu voortgezet met consultaties om de gestelde vragen door deskundigen te kunnen laten beantwoorden. Ook gaat de verkenner weer in gesprek met instanties om het beeld op onderdelen te completeren. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2017 een advies geformuleerd zijn, dat gericht zal worden aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Daar zullen standpunten worden bepaald over de regionale visie op de toekomst van RTHA en de condities waaronder vliegbewegingen kunnen plaatsvinden. Tot slot wordt een advies aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gegeven, waarna besluitvorming zal plaatsvinden.