zondag 31 mei 2020 | week 22
Home » Heden & Verleden » IKB viert jubileum met een prachtig concert
Het IKB tijdens een concert in november 2015 in de r.k.-kerk te Bleiswijk.

IKB viert jubileum met een prachtig concert

Heden & Verleden

Dit keer een muzikale versie van Heden & Verleden met aandacht voor het Interkerkelijk Koor Bleiswijk (IKB) dat dit jaar 40 jaar bestaat.

Wie wil reageren of zelf een foto in deze rubriek met anderen wil delen, kan contact met de redactie opnemen door een e-mail te sturen naar redactie@de-heraut.nl of te bellen 010 – 511 88 92.

IKB viert jubileum met een prachtig concert

Bleiswijk – Opgericht op 20 oktober 1976 mag het Interkerkelijk Koor Bleiswijk (IKB) met trots uitzien naar het jubileumconcert op 10 december 2016, want het bestaat 40 jaar. Van een gemengd zangkoor, dat het hele jaar door optredens verzorgde en concerten gaf in jubileumjaren, schakelde het over naar een Advents-/Kerstprojectkoor met nog steeds optredens in zowel Lansingerland als daar buiten.

John Hofman

We zitten om de tafel met twee koorleden: Erna Pieters, 35 jaar lid, tevens secretaris/ad interim voorzitter en Willeke Geurtsen, bestuurslid en lid van de muziekcommissie. Zij is vanaf de oprichting lid. “Het was in het begin een jongerenkoor dat twintig leden telde”, vertelt Willeke, “maar jongeren worden ouder en niemand vertrok, dus werd het van lieverlee een gemengd koor met wat oudere leden.” Het 4-stemmig koor oefende in de koorruimte van de oude Dorpskerk, maar was toen al interkerkelijk want er zaten leden op van verschillende kerken, maar ook die buitenkerkelijk waren. In de loop der jaren kwamen er steeds nieuwe leden bij, zodat je kunt stellen dat er nog maar een handjevol leden ‘van het eerste uur’ bij zit. Tot 2001 zijn er regelmatig optredens geweest. Hoofdzakelijk vonden die in kerken en verzorgingshuizen plaats, zowel in als buiten Bleiswijk. Er werden het hele jaar door hoofdzakelijk christelijke liederen gezongen. Toen het zo’n vijftien jaar geleden een projectkoor werd, beperkte men zich tot optredens in Bleiswijk. Projectkoor houdt in dat ze een bepaalde periode een avond per week oefenen om daarna een ‘project’ c.q. concert neer te zetten rond de advent en kerst. Deze periode loopt van augustus tot en met december. Het IKB heeft veertien jaar samen met het Hollands Christelijk Mannenkoor (HCM) uit Berkel en Rodenrijs de Kerst-In georganiseerd, dat nog ieder jaar wordt gehouden in de hal van Royal Lemkes, gevestigd op het voormalig veilingterrein in Bleiswijk. Erna: “Toen de samenwerking met het HCM werd verbroken, zijn we weer gestart met optredens buiten Bleiswijk en zijn we zelf concerten gaan organiseren.”

Uitstapjes

Het koor heeft in de loop der jaren diverse BN-ers als gastsolist gehad tijdens concerten. Zo verleenden onder meer de gebrouwers Brouwer op trompet hun medewerking en kwam Marco Bakker naar Bleiswijk. Het eerste echte IKB-concert vond plaats toen het koor vijf jaar bestond. Het koor zette tevens een goede prestatie neer tijdens een Korendag in mei 1994 in Den Haag. “Het juryrapport was zeer positief.”
De saamhorigheid onder de leden was en is nog steeds prima. Twee voormalige leden die een camping runnen in Dwingeloo, nodigden het koor uit voor enkele optredens. “We hebben daar met het hele koor op de camping gelogeerd, wat heel gezellig was.” Zo vertrok het koor ook eens vanaf Zestienhoven naar Frankrijk voor een uitwisseling met een koor aldaar. Het werd een prachtig weekend en er werd gezamenlijk gezongen in de plaatselijke kerk. In 2001 kwam het Franse koor naar Bleiswijk. Omdat het koor in die tijd het hele jaar oefende, kon men zich zulke uitstapjes veroorloven. Nu, als projectkoor, heeft het de kortere periode hard nodig om te oefenen voor een concert en andere optredens.
In het 40-jarig bestaan heeft het koor veertien dirigenten gehad. Sommigen bleven niet langer dan een half jaar, terwijl anderen er zeven tot negen jaar bij bleven. Dat had diverse oorzaken. Men ging verhuizen naar een ander deel van het land of zag ergens anders een uitdaging om een heel groot koor te gaan leiden. Volgens beide dames was het soms heel moeilijk om een andere, capabele en bij het IKB passende dirigent te vinden. Dat was ook een van de redenen om als projectkoor verder te gaan! “Een dirigent heeft altijd een eigen inbreng in het repertoire, ondanks dat er een muziekcommissie is.”

Concert en reünie

Inmiddels heeft het IKB een gevarieerd repertoire opgebouwd. Zowel licht klassiek als musicals komen voorbij. Voor het jubileumconcert is gekozen voor de kerstmusical ‘Hope was Born’ van Ed Kee, alsmede ‘gouwe ouwe’ uit de afgelopen jaren. ’s Middags is er een reünie voor leden en oud-leden en voormalig dirigenten. Dan worden er tevens twee liederen uit de beginjaren ingestudeerd en wordt er met elkaar gegeten. De twee liederen worden tijdens het concert vlak voor de pauze gezongen door het koor en oud-leden.
Erna: “Er hebben zich tot nu toe al veertig oud-leden/-dirigenten aangemeld.” Het IKB doet hierbij nog eens een oproep aan oud-leden/-dirigenten en -begeleiders zich aan te melden voor zowel de reünie als het concert. Dat kan nog tot eind november via: erna_pieters@kpnmail.nl .
Het Jubileumconcert is op zaterdag 10 december in de Dorpskerk, Kerkstraat 4 in Bleiswijk, aanvang 19.45 uur. De entree bedraagt € 6,-.

Geef een reactie