zaterdag 28 november 2020 | week 48
Home » fbpost » IJsclubbestuur neemt afscheid van Jacques Rutten
Bestuur en leden namen afscheid van bestuurslid Jacques Rutten.

IJsclubbestuur neemt afscheid van Jacques Rutten

IJsclubbestuur neemt afscheid van Jacques Rutten

Bleiswijk – Tijdens de 135ste Algemene Ledenvergadering van IJsclub Bleiswijk – maandagavond 9 december en zoals gewoonlijk weer heel druk bezocht in clubhuis De Sneeuwbal – werd afscheid genomen van Jacques Rutten die vanaf 1983 zitting had in het bestuur.

Trees Borkus-Henskens

Veel clubs en verenigingen kunnen jaloers zijn op de ALV van de IJsclub en het enthousiasme van de leden. Ook als er een jaar geen ijs is blijven ze hun club trouw en komen ze massaal – altijd honderd of meer – naar het clubhuis om van hun bestuur te horen hoe het jaar verlopen is en of er nog plannen klaar liggen.
Zo ook dit jaar; een jaar waarin medio januari, zo keek voorzitter Henk van Vliet terug – de lichtmasten langs de Vaart werden geplaatst, maar de vorst helaas verstek liet gaan en ze dus ongebruikt enkele weken later weer konden worden opgeborgen. Na een minuut stilte voor het onlangs overleden erelid Piet Berkel en een dankwoord richting de Rabobank en de ‘fans’ die op de ijsclub stemden tijdens de clubsupportactie van de Rabobank die bijna 4,5 duizend euro opbracht voor de club, kreeg secretaris Henk Breugem het woord. En daar zouden cabaretiers dan weer jaloers op kunnen worden, want zijn jaarverslag is steevast een tekst waar hij de lachers van begin tot einde mee op zijn hand krijgt. Humor met een grote ‘H’; scherp en soms op het randje, maar nooit beledigend of vervelend.
Achter de tafel ditmaal ook nog Guus Adegeest die vorig jaar zijn penningmeesterstaak overdroeg aan Tim van Aalst, maar door diens drukke werkzaamheden toch dit jaar nog het verslag deed als penningmeester. Als dank voor het werk dat werd verzet ontving het bestuur een luid applaus vanuit de volle zaal. Waarna een film van Cor de Ruiter werd gedraaid uit de zeventiger jaren. Met daarop het met de hand maken van de lichtmasten die nog steeds worden gebruikt; vakmanschap met veel bekende gezichten uit het Bleiswijk van toen.

Bestuursverkiezing

Na de pauze vond de bestuursverkiezing plaats. Van de drie aftredenden stelden twee leden zich herkiesbaar. Zij werden herkozen door de leden. De derde, Jacques Rutten, was niet herkiesbaar. Nadat het voorstel door de leden was aangenomen dat Richard Kindt de vertrekkende bestuurder zou opvolgen werd afscheid genomen van Jacques. Die volgde in 1983 Willem Noordhoek op; twee jaar na de opening van De Sneeuwbal. In die jaren een sportieve bestuurder die hoge ogen gooide op amateurniveau schaatsen. Dat kwam in de vereniging goed van pas, want Jacques werd organisator van wedstrijden en tevens het begeleiden ervan. In de 36 jaar dat hij in het bestuur zat kwamen er onder zijn leiding dertien winters voorbij met wedstrijden en negen met toertochten. Hij was ook altijd present bij het plaatsen en weer weghalen van de lichtmasten. Hij deed zijn bestuurswerk al die jaren met plezier, enthousiasme en deskundigheid en daar is de IJsclub Bleiswijk hem erkentelijk voor. Als dank voor al het werk dat hij verzette mag hij samen met zijn vrouw Bep een vakantie boeken naar eigen keuze.
De vergadering werd na de rondvraag afgesloten, waarna het nog lang gezellig bleef in De Sneeuwbal.