zondag 28 februari 2021 | week 08
Home » Algemeen » Humanitas start met project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers
V.l.n.r.: Bas van Ginneken Voorzitter bestuur Humanitas Lansingerland Tessa Turner en Mieke van Tilburg beiden Coördinator Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers. Foto: John Hofman.

Humanitas start met project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers

Humanitas start met project Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers

Lansingerland – Op verzoek van de gemeente Lansingerland biedt Humanitas Lansingerland met ingang van januari 2021 de activiteit Maatschappelijke Begeleiding Nieuwkomers (MBN) aan. Vanaf januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking, bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de maatschappij. De gemeente krijgt hierdoor een meer sturende regie en verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen met een verblijfsstatus in Lansingerland met betrekking tot wonen, inburgering, taalbeheersing, school en werk.

Marianne Karsemeijer

Deze nieuwe aanpak houdt onder andere in: brede intake van nieuwkomers over scholing, praktische competenties, leerbaarheid, motivatie en interesses en mate van zelfredzaamheid, op maat gemaakt inburgeringstraject gebaseerd op de uitkomsten van de brede intake, een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) per nieuwkomer afgestemd op een passende leerroute gericht op het leren van de taal, (vrijwilligers-)werk, studie of stage en financieel ontzorgen gedurende de eerste maanden.

Nieuwe activiteit

Met de activiteit MBN krijgen nieuwkomers maximaal twee jaar begeleiding bij inburgering. Begeleiders helpen de nieuwe inwoners vanaf dag één dat zij in onze gemeente verblijven bij het deelnemen en integreren in de maatschappij. Hij/zij gaat mee naar instanties en helpt om van alles te regelen, zoals het invullen van aanvragen/formulieren en het vinden van en contact onderhouden met een huisarts en school voor de kinderen. Daarnaast geeft de begeleider uitleg over het voeren van een administratie en regels, verwachtingen en plichten in Nederland. Humanitas Lansingerland biedt vanaf 1 januari 2021 deze activiteit aan.

Begeleiding vanaf dag één

Voorheen begeleidde VluchtelingenWerk Nederland de statushouders die in de gemeente aankwamen vanuit het asielzoekerscentrum. Deze begeleiding duurde maximaal anderhalf jaar, waarna Humanitas, als dit nodig was begeleiding via de activiteit Tandem Nieuwkomers kon aanbieden. Dit was een maatjesactiviteit met één op één begeleiding. Vanaf 1 januari doet Humanitas nu de begeleiding vanaf het moment dat de nieuwkomers uit het azc komen. Vakkundige coördinatoren koppelen de nieuwkomers aan een vrijwilliger en houden drie dagen per week spreekuur voor mensen die dit nodig hebben. Ook hebben de coördinatoren nauw overleg met consulenten van de gemeente over de intake van nieuwkomers en de voortgang van de inburgering van lopende begeleidingstrajecten. De drie Humanitas coördinatoren voor deze activiteit zijn Mieke van Tilburg, Tessa Turner en Fouzia Abouyahia. Alle drie zijn ze in de loop van 2020 gestart bij Humanitas als coördinator Tandem Nieuwkomers en per 1 januari zijn zij coördinator van MBN.

Vrijwilligers en tolken

Een deel van de vrijwilligers die deelnamen aan het Tandem project gaan zich inzetten voor het nieuwe project. Daarnaast is Humanitas altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers en mensen die de taal spreken van de nieuwkomers. Vaak is dit Arabisch, maar er komen ook veel mensen uit Eritrea.
Er zijn nu zo’n twintig vrijwilligers. Humanitas werkt graag via één op één begeleiding bij de mensen thuis. Door corona is dit niet altijd mogelijk en wordt de begeleiding nu deels op het spreekuur op kantoor gedaan. Vooral de praktische zaken kunnen prima in het spreekuur behandeld worden. In de toekomst zullen ze beide manieren dan ook blijven hanteren. Er zijn vrijwilligers nodig voor de één op één begeleiding maar ook voor de spreekuren. Alle vrijwilligers krijgen een basistraining als ze starten. Deze training beslaat drie dagdelen. Ze krijgen hierin veel uitleg en scholing over hoe je mensen ondersteunt, wat erbij komt kijken en hoe je een contact aangaat. Daarnaast is er een draaiboek, een soort handleiding waarin een hoop informatie staat. Gedurende het jaar zijn er intervisie- en themabijeenkomsten. Daarnaast is er intensief contact met de coördinatoren. Per 1 januari 2021 is Humanitas Lansingerland te vinden in De Stander, Wilhelminastraat 1c in Bergschenhoek. Wil je meer informatie over het vrijwilligerswerk, kijk op: www.humanitas.nl/ lansingerland of mail naar: nieuwkomers.lansingerland@humanitas.nl.