vrijdag 29 mei 2020 | week 22
Home » fbpost » Hoogheemraadschap beloont innovatief idee
 Het beste idee in de Challenge - dat van Jeffry Spanjer - werd gehonoreerd: opnamen maken met een droneboot.

Hoogheemraadschap beloont innovatief idee

Hoogheemraadschap beloont innovatief idee

Bergschenhoek – Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is al enige tijd druk in de weer met het controleren van sloten in Lansingerland. Maandagochtend 14 oktober waren ze in de sloten rond en in de glastuinbouwcluster van Bergschenhoek actief. Dat gebeurde op een eigentijdse wijze: met een droneboot. Deze nieuwe en innovatieve manier van meten maakt de controles effectiever.

Trees Borkus-Henskens

Medewerkers van het Hoogheemraadschap konden een goed idee indienen in een innovatieve Challange. Het idee van Jeffry Spanjer werd eruit gehaald en als proef gehonoreerd. Hij is handhaver in het gebied en gaat na een melding bij sloten kijken. “De sloot ligt vaak vol riet en dan is moeilijk vast te stellen waar de eventuele lozing vandaan komt. De sloten zijn nu schoon, waardoor op de waterlijn goede foto’s te maken zijn. Met het beeldmateriaal kunnen we nakijken waar leidingen in de sloot liggen, die mogelijk schadelijke stoffen in de sloot kunnen lozen. Doel van de proef is om de waterkwaliteit en doorstroming van de sloot te verbeteren.”

‘Streetview’ van de sloot

Terwijl de boot door het water laveert legt Jasper verder uit: “De foto’s kunnen door heel de sloot en 360 graden gedraaid worden gemaakt op een afstand van 10 tot 15 meter. Met een tweeledig doel. Leidingen in kaart brengen en ook die waar eventueel lozingen uitkomen, maar ook tijdens bedrijfsbezoeken de leidingen kunnen bespreken met de tuinders. Het zijn meestal regenwaterleidingen die zijn toegestaan, maar we komen ook nog afvalwaterleidingen tegen waar afvalwater door wordt geloosd en dat is verboden. Wij willen ze graag afsluiten om de waterkwaliteit te verbeteren. De tuinder moet die afsluiten en het afvalwater lozen op het riool met een zuiveringsinstallatie ertussen of het water hergebruiken.”

Proef

Hoogheemraad Agnes van Zoelen reikte de honorering voor het beste idee uit, waarna het tuinbouwgebied van de cluster in Bergschenhoek werd uitgekozen als proefproject. Bijzonder geschikt met mooie rechte sloten en volop glastuinbouw.
“Naast opnamen kan de droneboot ook diepte meten en zowel de lengte als de breedte van de sloot. We kunnen er de staat van onderhoud mee controleren en effectiever handelen bij een calamiteit, omdat veel van de sloot nu vastligt. Wordt het een succes, dan wordt deze methode waar mogelijk toegepast in de rest van het gebied. Hier is het terugbrengen van lozing van gewasbeschermingsmiddelen in de sloot het doel, maar in andere gebieden spelen waarschijnlijk weer andere zaken.”
Zodra ook de kleinere slootjes in het gebied bezoek hebben gehad van de droneboot zullen de resultaten van de opnamen zo snel mogelijk worden verwerkt in het systeem van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Geef een reactie