zondag 12 juli 2020 | week 28
Home » Algemeen » Hoogheemraad word je niet zomaar

Hoogheemraad word je niet zomaar

Hoogheemraad word je niet zomaar

Berkel en Rodenrijs – Bij de onlangs gehouden waterschapsverkiezingen werd Ruud Egas gekozen en benoemd tot Hoogheemraad van het Hoogheemraadschap van Delfland. Berkel en Rodenrijs ligt in het werkgebied van Delfland.

Trees Borkus-Henskens

Vorig jaar kwam de vraag vanuit zowel de Kamer van Koophandel als VNO NCW en de gemeente of Ruud zich vanuit de bedrijven wilde aanmelden als kandidaat. Vervolgens solliciteerde hij en kwam hij na de verkiezingen in het Dagelijks Bestuur. Met in zijn portefeuille de zuivering en de riolering van Delfland, grondstoffen, slib, de waterketen (alles wat door een rioolbuis loopt) en tevens heeft Ruud een coördinerende taak bij circulair en energietransitie en bij de Blankenburgtunnel. Een fiks pakket dus voor de Berkelaar.

Belangrijk

Zijn drijfveer om zich kandidaat te stellen? “Zorgen voor een leefbare toekomst! Het werk van Delfland is erg belangrijk, omdat het direct invloed heeft op zowel veiligheid als kwaliteit van de leefomgeving. Ik wil me daar graag voor inspannen zodat ook de volgende generaties na ons hier veilig en prettig kunnen wonen, werken, recreëren en ondernemen. Uitdagingen daarbij zijn onder andere het veranderende weerbeeld, de stijging van de zeespiegel, de bodemdaling en de waterkwaliteit. Een breed spectrum waar ik me gemiddeld vier dagen in de week over ga buigen. Er liggen genoeg uitdagingen die we in dit dichtbevolkte deel van Nederland moeten en willen oplossen; voor en samen met de bewoners, de gebiedspartners en de ondernemers in het hele gebied.”

Aan de slag

Nadat in oktober vorig jaar bekend werd dat Ruud Egas een van de kandidaten was namens de bedrijven – bovendien de enige Berkelaar – liep hij een periode mee om aan den lijve te ervaren wat het werk van een Hoogheemraadschap inhoudt. “Het betekende een hele bijzondere en leerzame periode, want veel van hetgeen ik hoorde en zag was nieuw voor mij. Ik stond er dus heel onbevangen tegenover.” Die leerperiode was niet voor niets, want Ruud werd namens de categorie ‘Bedrijven’ gekozen. In de coalitieonderhandelingen die volgden werd besloten dat men graag met alle partijen wilde samenwerken als collegiaal bestuur. Het werden elf partijen (dertig te verdelen zetels) die met elkaar een akkoord sloten en aan de slag gingen in het Algemeen Bestuur. Vervolgens werden vier hoogheemraden uit het Algemeen Bestuur gekozen die samen met de dijkgraaf en de directeur het Dagelijks Bestuur vormen. Ruud was een van die vier. Op 20 mei volgde de beëdiging.

Laagstgelegen

De polder Berkel is de laagstgelegen polder in het werkgebied. Zonder goede dijken en een goed werkend systeem om regenwater op tijd af te voeren zou hier niet gewoond en gewerkt kunnen worden. “Wij waken ook over de waterkwaliteit. Dat doen we door vervuiling tegen te gaan en ecologie te stimuleren. Naast hevige buien komen ook langere periodes met droogte vaker voor. Al enige tijd pompen we duizenden liters water vanuit het Brielse Meer ons gebied in. Belangrijk voor de natuur, maar ook voor de dijken en de agrariërs in ons gebied.” Schoon drinkwater is eveneens van levensbelang. “De waterschappen maken alle liters gebruikt water (dat in het riool terecht komt) schoon via de zuiveringsinstallaties; het wordt dus niet meer direct in zee geloosd. Maar we gaan nog een stap verder. Door een extra zuiveringsstap willen we het schoongemaakte afvalwater geschikt maken voor hergebruik in het gebied bij droogte.”
Ruud realiseert zich: “Ik woon en werk al heel wat jaren in Berkel en Rodenrijs. Ik ken de buurt, de mensen en spreek hun taal. En nu al merk ik dat, hoe meer je je erin verdiept, des te interessanter de materie wordt en je er graag aan mee wilt werken de mogelijkheden van een veilig gebied en schoon water nog meer te vergroten. Niet alleen belangrijk voor nu, maar ook voor de toekomst.”