donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Politiek » Hoe worden woonwijken fietsvriendelijker
Lansingerland - Op 3 februari hield de Fietsersbond afdeling Lansingerland de jaarlijkse ledenvergadering. Gastspreker Piet van der Linden is beleidsmedewerker van de centrale afdeling van de Fietsersbond in Utrecht. Hij presenteerde het hoofdthema: het ontwerpen van een fietsvriendelijke infrastructuur in woonwijken.

Hoe worden woonwijken fietsvriendelijker

Ledenvergadering Fietsersbond Lansingerland

Hoe worden woonwijken fietsvriendelijker

Lansingerland – Op 3 februari hield de Fietsersbond afdeling Lansingerland de jaarlijkse ledenvergadering. Gastspreker Piet van der Linden is beleidsmedewerker van de centrale afdeling van de Fietsersbond in Utrecht. Hij presenteerde het hoofdthema: het ontwerpen van een fietsvriendelijke infrastructuur in woonwijken.

De huidige wetten betreffende de inrichting van de openbare ruimte en de bestemmingsplannen worden in 2021 vervangen door de Omgevingswet. In het kader daarvan stelt elke gemeente een Omgevingsvisie op. De Fietsersbond Lansingerland is in onze gemeente hierbij betrokken. Hoe moeten steden, dorpen en wijken nu eigenlijk fietsvriendelijk worden ontworpen?
Als voorbeeld nam Piet van der Linden het dorp Houten (al twee keer verkozen tot Fietsstad). Dit dorp is ontworpen door een stedenbouwkundige met oog voor groen en een voorkeur voor wandelen en fietsen. Dat geeft mensen een prettige leefomgeving. Voor de auto is er (bijna) geen directe verbinding tussen buurten/wijken. Wijken zijn via de ringweg aan te rijden. Hierdoor ontstaat automatisch een rustiger verkeersbeeld. In Leidse Rijn, dat in dezelfde tijd is opgezet, is deze scheiding er niet.

Het STOP-principe

De laatste trend is het ontwerpen van de wijkinfrastructuur volgens het STOP-principe: Stappen (wandelen), Trappen (fietsen), OV en Personenwagen. Dit betekent een omslag in denken. Tot nu toe worden wijken zo ontworpen dat de auto de meest dominante plaats inneemt, waardoor er maar weinig ruimte overblijft voor voetgangers en fietsers.
In de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond wordt bovenop het STOP-principe de oplossing gezocht in het aanleggen van drie verschillende fietsnetwerken.
1. Een rustig netwerk voor kwetsbare fietsers (max. 15 km/u, 8 tot 80 jaar en ouder).
2. Het hoofdnetwerk, dat geschikt is voor alle fietsers, de piekdrukte aankan en minimaal voldoet aan de CROW-richtlijnen.
3. Een nieuw netwerk voor snelle en zware/grote fietsen.
Het aantal ongevallen met fietsers neemt toe, vooral met 65-plussers. Er is geen oorzakelijk verband aan te geven met het gebruik van de E-bike door die groep.
In 2022 moeten nieuwe auto’s voorzien zijn van het ISA-systeem (Intelligente SnelheidsAanpassing). Dit systeem reageert op de ter plaatse geldende maximumsnelheid en is er in verschillende varianten: van signalerend (de snelheidslimiet wordt weergegeven) tot ingrijpend (het systeem begrenst de snelheid van het voertuig tot de snelheidslimiet).
De wijk Wilderszijde zal worden ontworpen volgens het STOP-principe. In Wilderszijde zijn verschillende doorgaande fietspaden geprojecteerd: het Park de Polderpad en een fietspad vanuit Bergschenhoek Centrum naar de Wildersekade. Daarmee wordt halte Rodenrijs voor de fiets goed bereikbaar.

Leefbaarder

Piet van der Linden gaf extra hints om de wijk leefbaarder te maken. Door het instellen van een lage parkeernorm met aan de rand van de wijk een of meer hubs, waar je de auto kan parkeren, zorg je voor een veilige, rustige en autoluwe omgeving. Bij de hubs zouden extra voorzieningen als een brandstof- en oplaadstation, fietsenstalling, crèche, buurtsuper enz. kunnen worden gebouwd. De laatste kilometer moet je lopend of fietsend afleggen. Je kunt wel met je auto in de buurt van je huis komen om bijvoorbeeld boodschappen uit te laden, maar parkeren mag er alleen als je in het bezit bent van een gehandicapten-parkeerkaart. Huizen moeten worden uitgerust met een ruime en goed toegankelijke fietsenberging. Leg onder appartementencomplexen parkeergarages aan, idealiter met meer parkeerplaatsen dan er voor de bewoners ervan nodig zijn. Deze vrije plaatsen kunnen bijvoorbeeld aan wijkbewoners worden verhuurd.