donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Algemeen » Hoe GOED om te gaan met mensen met dementie
Jong en oud.

Hoe GOED om te gaan met mensen met dementie

Wereld Alzheimer Dag

Hoe GOED om te gaan met mensen met dementie

Lansingerland – Op 21 september wordt jaarlijks wereldwijd aandacht besteed aan mensen met dementie. Voorgaande jaren organiseerde de Dementieketen Lansingerland diverse activiteiten rondom deze datum. Dit jaar geven zij via dit artikel informatie over dementie en hoe u GOED om kunt gaan met mensen met dementie.

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. Deze ziektes tasten de hersenen aan en zorgen voor een geleidelijke achteruitgang van iemands geestelijke gezondheid. Bekende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Frontotemporale dementie (FTD) en Lewy Body dementie.
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Boven de 90 jaar heeft maar liefst 40 procent van de mensen een vorm van dementie. Nederland telt op dit moment ruim 280.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan deze ziekte.
Ook op jongere leeftijd kunnen mensen dementie krijgen. Naar schatting zijn er in Nederland 12.000 mensen met dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Deze mensen zijn vaak nog werkzaam en hebben soms nog thuiswonende kinderen.

Tips

Alzheimer Nederland heeft in samenwerking met de website samendementievriendelijk.nl de training ‘GOED omgaan met dementie’ ontwikkeld.
GOED staat voor:
– Geruststellen: praat op kalme toon, stel jezelf voor en stel de ander gerust. Probeer niet te verbeteren, maar wees juist bemoedigend in het contact.
– Oogcontact: Maak oogcontact om na te gaan of je wordt begrepen. Geef de ander de tijd om te reageren. Gebruik korte zinnen en stel simpele vragen. Liefst één vraag per keer.
– Even meedenken: Vraag of je mag helpen. Leef mee met ideeën en wensen en betrek hem of haar bij het bedenken van de oplossing. Zeg wat je gaat doen.
– Dank je wel: Sluit het gesprek goed af. Dank je wel dat je iemand met dementie hebt geholpen!

Wilt u meer weten over het omgaan met iemand met dementie? Dan kunt u online gratis trainingen volgen. Deze trainingen vindt u op de website www.samendementievriendelijk.nl/trainingsaanbod.

Dementieketen Lansingerland

In de Dementieketen Lansingerland werken (zorg)organisaties Vierstroom, Laurens, GGZ-Delfland, Welzijn Lansingerland, Home Instead, de gemeente Lansingerland en Alzheimer DWO samen om de zorg en begeleiding van mensen met dementie en hun naasten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Vormen van ondersteuning die vanuit de diverse organisaties worden geboden zijn onder andere de begeleiding door een ouderenadviseur of casemanager, diverse vormen van dagbesteding, individuele ondersteuning thuis en begeleiding van de mantelzorgers.
Samen met degene met dementie en diens mantelzorgers wordt gekeken wat iemand nog zelf kan en waar eventueel hulp bij nodig is.

Bent u iemand met dementie of zorgt u voor iemand met dementie en heeft u vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van ondersteuning die er voor u mogelijk zijn, dan kunt u deze met uw huisarts bespreken. U kunt ook een email sturen naar dementieketenlansingerland@gmail.com.