donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Advertorial » Hijmos weet alles over koolmonoxide
Gelukkig gaan steeds meer mensen over op het bevestigen van zowel een rook- als een CO-melder. Deze melder (op de foto getoond) schakelt de cv-ketel uit bij een te hoge dosis koolmonoxide.

Hijmos weet alles over koolmonoxide

Hijmos weet alles over koolmonoxide

De medewerkers van Hijmos, met het bedrijf gevestigd aan de Berkelse Poort 135, zijn dagelijks onderweg om bij bedrijven en particulieren werkzaamheden te verrichten; loodgieterswerk, dakbedekkings-, maar ook verwarmingwerk. Actueel zijn de berichten over koolmonoxide (ofwel CO), een levensgevaarlijk gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld aardgas, hout of benzine. Het is vooral gevaarlijk omdat je het niet ruikt, ziet of proeft. Een grote hoeveelheid CO in de lucht leidt al snel tot flauwvallen en – als er niet snel wordt ingegrepen – zelfs tot de dood.

Jaarlijks overlijden in Nederland meer dan tien mensen door CO-vergiftiging of ze houden er soms ernstige gezondheidsklachten aan over. De oorzaak is meestal een slecht onderhouden open geiser, cv-ketel of gaskachel én te weinig ventilatie, zoals dat bijvoorbeeld vaak in de badkamer het geval is. Op de vraag aan de vakman hoe een CO-vergiftiging te voorkomen is weet Marcel Hijdra van Hijmos: “Laat geisers, cv-ketels of gaskachels jaarlijks controleren door een erkend installateur. Plaats een CO-melder in de woning. Bij voorkeur een die het toestel uitschakelt. Zorg voor voldoende ventilatie in huis: laat ventilatieroosters open staan en schakel afzuiginstallaties in huis niet uit.”

Symptomen

De symptomen van een CO-vergiftiging zijn duidelijk. “Je krijgt hoofdpijn, je wordt misselijk, je voelt je moe en soms val je flauw. Maar je moet ook alert zijn op enkele andere signalen. Dat kunnen klachten zijn bij verschillende personen tegelijk of bij huisdieren, klachten op bepaalde tijdstippen, bijvoorbeeld bij het nemen van een bad, een douche of tijdens de afwas, klachten die verminderen in frisse lucht of wanneer je naar buiten gaat. Maar ook kan roetafzetting op muren rond gasgeisers een symptoom zijn of een abnormaal hoge vochtigheid en condensatie in huis. Let ook op de kleur van vlammen. Gele vlammen wijzen op een slechte verbranding. De vlammen moeten dus blauw van kleur zijn.”

Tips

Wat moet je doen bij een CO-vergiftiging? “Zet ramen en deuren wijd open, er moet zo snel mogelijk frisse lucht binnenkomen, Schakel het betreffende toestel uit en sluit de gastoevoer af. Waarschuw en help anderen die in de woning aanwezig zijn. Ga naar buiten en bel 112 voor hulp en vermeld dat het om een CO-vergiftiging kan gaan.”
Marcel vult aan met enkele tips: “Zorg voor voldoende ventilatie in de kamer waar het toestel brandt. Maak bij het isoleren niet alle kieren van ramen en deuren dicht. Kleine kamers zoals bijvoorbeeld de badkamer moet je goed ventileren. In de kamer waar een gasgeiser- of een verwarmingstoestel zonder rookafvoer staat, moet altijd gezorgd worden voor extra ventilatie. En over een aanwezige schoorsteen: zorg dat de schoorsteen goed trekt. Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of rookafvoer komt er CO in de kamer. Laat elk jaar je schoorsteen vegen.” Een laatste tip: “Laat toestellen plaatsen en onderhouden door een erkend installateur en gebruik ze op de juiste manier.”