dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » Het werk van SchuldHulpMaatjes breidt nog steeds uit
Staand v.l.n.r.: Wethouder Ankie van Tatenhove Ineke Scherpenisse José Vreugdenhil Marieke Nelissen Mark de Graaf en Marga Herselman. Op de voorgrond Hans Hoogerbrugge Jan den Uil en Anja Plomp.

Het werk van SchuldHulpMaatjes breidt nog steeds uit

Het werk van SchuldHulpMaatjes breidt nog steeds uit

Lansingerland – Op woensdag 27 november jl. reikte wethouder Ankie van Tatenhove aan acht nieuwe SchuldHulpMaatjes na het doorlopen van de noodzakelijke basiscursus het certificaat uit. Ze kunnen direct aan de slag, want de vraag naar een persoonlijk begeleider voor inwoners die in financiële problemen zijn gekomen, neemt nog steeds toe.

Freek J. Zijlstra

Wethouder Ankie van Tatenhove mocht tijdens deze vooral feestelijke bijeenkomst, waarop nieuwkomers en vertrekkend coördinator werden toegezongen, het spits afbijten. “De SchuldHulpMaatjes doen mooi en belangrijk werk. Er wordt steeds meer ingezet op preventie om te voorkomen dat de schuldproblematiek te erg wordt. Veel professionals doen in deze sector hun werk met liefde en plezier, maar vrijwillige SchuldHulpMaatjes geven een heerlijke geur af. Zij zijn, zoals veel vrijwilligers, het parfum van de samenleving. Ze helpen de hulpvragers zich te laten doordringen van het besef wat het effect van het opbouwen van financiële schulden is. We hebben jullie nodig! Ik ben hartstikke blij dat jullie allemaal dit werk doen en contact maken met mensen die we soms maar moeilijk kunnen bereiken.”

Inventariseren, luisteren en doen

Vier jaar geleden werd bij de start van SchuldHulpMaatje Lansingerland eveneens door wethouder Van Tatenhove certificaten uitgereikt. Zeven SHMaatjes en twee coördinatoren gingen toen aan het werk in het begeleiden van (financiële) hulpvragers. Inmiddels is SchuldHulpMaatje uitgegroeid tot een organisatie van 31 vrijwilligers, twee coördinatoren en een administratieve spin in het web. Ze begeleiden momenteel 42 hulpvragers.
In de afgelopen vier jaar werden ongeveer 100 hulpvragers begeleid, met verschillende financiële problematiek. Steeds meer wordt er preventief hulp geboden om ernstige schulden te voorkomen. Er wordt geholpen bij het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers als de schulden nog van beperkte omvang zijn. In sommige gevallen wordt er een aantal jaren samen opgelopen met de hulpvrager, die ook kan aankloppen bij de gemeente voor SchuldHulpVerlening.
Het verloop onder de SHMaatjes is gering. Slechts een vijftal vrijwilligers moest afhaken omdat dit type werk niet goed te combineren was met de betaalde baan of de gezinssituatie. Het aantal SHMaatjes is sinds 2015 verviervoudigd en dat is nodig omdat het aantal hulpvragers blijft toenemen.

Jongeren

SchuldHulpMaatjes hebben de afgelopen twee jaren de focus ook steeds meer op jongeren gericht. Er zijn theatervoorstellingen en gastlessen verzorgd op bijna alle middelbare scholen in Lansingerland en voor de jeugd, die niet in Lansingerland op school zit in een aparte theatervoorstelling. Voorlichting bij het helpen voorkomen schulden op te bouwen krijgt blijvende aandacht, en daarom zijn inmiddels drie SHMaatjes speciaal opgeleid in het begeleiden van jong volwassenen, omdat is gebleken dat die op een andere manier begeleid en benaderd moeten worden. Een aantal jongeren komt uit een gezin waar financiële problemen waren en sommigen hebben daardoor niet goed geleerd verantwoord met geld om te gaan.

Pioniers maken plaats

Floris Kool en Arend de Jong waren de pioniers die SchuldHulpMaatje met steun van plaatselijke kerken en de gemeente in 2015 hebben opgezet en vorm gegeven. Inmiddels is het verworden tot een professionele organisatie die echter geheel op vrijwilligers draait. Na het vertrek van Floris Kool is SHMaatje Jeanette Philipse ingestapt als coördinator en nu heeft ook Arend de Jong het stukje doorgegeven, in dit geval aan een nieuwkomer, Jan den Uil. Arend de Jong heeft, samen met het bestuur, veel werk verricht en een stevige basis gelegd voor een goed geleide vrijwilligersorganisatie. Het is onder meer zijn verdienste dat er een goede samenwerking tot stand is gekomen met Humanitas, Kwadraad en de gemeente. Zijn inzet was om te komen tot één loket waar de hulpvrager zich meldt, waarna vervolgens de best passende vorm van begeleiding wordt ingezet.
Arend de Jong: “Het is mensenwerk, je komt bij de mensen thuis in hun privésfeer en je maakt teleurstellingen mee. Het is niet alleen het organiseren van de financiële administratie en het zoeken naar oplossingen, maar ook het opbouwen van een persoonlijk contact. Daar is vertrouwen voor nodig. ‘Samen lukt het!’ is niet voor niets de slogan als we met iemand, een gezin, aan het werk gaan. Ik vind het heel dankbaar werk om te doen.”