zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Nieuws » “Het was een fantastische leerschool!”
Ivana Citterbartová verlaat door verhuizing GroenLinks Lansingerland.

“Het was een fantastische leerschool!”

Ivana Citterbartová verlaat GroenLinks Lansingerland

“Het was een fantastische leerschool!”

Lansingerland – Ivana Citterbartová zou op dinsdag 30 juni jl. met haar commentaar op de Luchtvaartnota afscheid nemen van de GroenLinks-fractie en haar politieke activiteiten in Lansingerland beëindigen. Door technische online problemen werd die vergadering een week opgeschort. Reden om bij de sympathieke politica langs te gaan en terug te blikken op haar inbreng in de fractie, maar we wilden natuurlijk ook graag weten wat haar mening over de Luchtvaartnota is.

Freek J. Zijlstra

Ivana Citterbartová werd in Praag (Tsjechië) geboren en kwam op 23-jarige leeftijd naar Amsterdam om daar rechten te studeren. Vervolgens woonde ze in Scheveningen en kwam met haar toenmalige echtgenoot in 1999 naar Bergschenhoek, waar drie jaar later haar dochter Lenka werd geboren. “Ik ben een echt stadsmeisje. In mijn thuisland heeft een dorp hooguit duizend inwoners, dus moest ik mijn beeld daarover bijstellen toen ik in Bergschenhoek kwam wonen. Nu is heel Lansingerland aan het verstedelijken.” Ivana is aanbestedingsjurist en werkt al twintig jaar in Den Haag. Daar gaat ze nu ook wonen en dat is de reden dat Ivana de politiek in Lansingerland vaarwel zegt.

Hoe begon jouw politieke carrière?

“Tot 2009 had GroenLinks Lansingerland geen eigen afdeling. In aanloop naar de verkiezingen van 2010 werd hier door Patrick Houweling en Marianne Roest een eigen afdeling opgericht en stond ik na twee vergaderingen ineens genoteerd als lijsttrekker. Speerpunt was toen al geluidsoverlast door het vliegveld (‘Zestienhoven Nee!’), de Hoge Snelheids Lijn en de provinciale weg. We werden als het ware bedreigd door drie ‘kwaden’. We vroegen hier allemaal aandacht voor, hebben misschien niet echt veel bereikt, maar wel in een stuk bewustwording.”

Ivana Citterbartová was twee achtereenvolgende perioden gemeenteraadslid en liet zich voor de verkiezingen van 2018 zelf op een lagere positie plaatsen. “Het is na acht jaar goed om een stapje terug te doen en andere mensen met enthousiasme, nieuw elan en frisse energie naar voren te schuiven.” Citterbartová zag haar partij naar twee zetels gaan, en dat is zeker ook aan haar persoonlijke inbreng te danken. Wel nam ze nog plaats in commissie Ruimte om haar klimaatambities en de omslag naar een duurzame samenleving onder de aandacht te blijven brengen. “Het was een gouden greep om mij in de politiek aan het werk te zetten. Het gaf mij een persoonlijke boost, ik raakte veel meer betrokken bij mijn leefomgeving en het was uiteindelijk een fantastische leerschool.”

Je hebt terugkijkend met jouw eenmansfractie toch best veel voor elkaar gekregen!?

Ivana: “Bij de jaarlijkse kaderbegroting worden door elke partij een aantal moties ingediend om het beleid op onderdelen bij te sturen. Ik kan beamen dat ik een heel aantal keren drie van de vier moties door de gemeenteraad kreeg. Ik had een grote ‘gunfactor’ zou je kunnen zeggen. Men wilde naar me luisteren en men merkte dat ik niet mijn politieke gelijk wilde halen of mijn politieke punt wilde maken, maar dat het om ‘groene doelen’ ging die goed zijn voor de mensen en hun leefomgeving.”

Wat had je in commissie Ruimte willen zeggen over de Luchtvaartnota?

“De Luchtvaartnota bepaalt ook de toekomst van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en daarmee de gezonde leefomgeving van de inwoners van Lansingerland. Wij vonden tien jaar geleden dus al dat een luchthaven die mensen uit hun slaap houdt en voor een slechte luchtkwaliteit zorgt, geen plek kan hebben in een dichtbebouwde omgeving. Die mening zijn we nog steeds toegedaan. We pleiten voor krimp en uiteindelijk sluiting van RTHA. Gezondheid van burgers en een goed leefklimaat gaan boven economische belangen. De Luchtvaartnota is nog steeds gebaseerd op een groeiscenario. Dat is voor mij onacceptabel. De effecten die we door de coronacrisis waarnemen, zouden een wake-up call moeten zijn om met een nieuwe nota te komen. De minister moet dus terug naar de tekentafel! Dan kan ze rekenschap geven van de veranderde werkelijkheid in het post-coronatijdperk. In die visie moeten de belangen van burgers, hun gezondheid en hun leefomgeving beter behartigd worden.”

Je hebt ingesproken als bestuurslid van de vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) in de gemeenteraad van Rotterdam. Hoe staat Rotterdam er in?

“De Rotterdamse gemeenteraad vindt dat de ruimte die vrijkomt door een afname van geluidshinder vervolgens weer ingevuld mag worden met groei van het aantal vliegbewegingen. Omwonenden willen helemaal geen geluidshinder. De door de BTV gevraagde nulmeting tijdens de lockdown werd door de Rotterdamse wethouder onnodig geacht. Daarop is de BTV een crowd-funding gestart die in zeer korte tijd € 13.000 opleverde. Dat is een bewijs van de bezorgdheid en de onrust onder omwonenden. De resultaten van die metingen zijn binnenkort trouwens beschikbaar.”

Wat betekent de Luchtvaartnota concreet voor Lansingerland?

“Ik ben blij met het standpunt van het college van b. en w. dat groei van de luchtvaart uitgesteld moet worden totdat duidelijk is dat innovatie van luchtvaart door het gebruik van niet-fossiele grondstoffen en/of elektrisch vliegen mogelijk is. Tot die tijd kan geluidshinder door stijgende en landende vliegtuigen alleen beperkt worden door minder te vliegen. En dat kan, omdat meer dan de helft van de vliegbestemmingen met de trein te bereiken zijn. Woningbouw is belangrijk voor onze gemeente. Een groot deel wordt gerealiseerd in Wilderszijde, een gebied dat juist problemen gaat ondervinden als een verdere groei van RTHA doorgaat. Omdat wonen in een gezonde omgeving voor moet gaan, kiest GroenLinks voor meer huizen en minder vliegtuigen.”

Geef je een vervolg aan je politieke leven in Den Haag?

Ivana: “Ik sta open voor nieuwe politieke uitdagingen in mijn nieuwe woonomgeving. In Den Haag is ook van alles te doen. Ik heb al op de lijst voor de Provinciale verkiezingen gestaan en ik heb de wethoudercursus gedaan. Ik ga (nog) niet openlijk solliciteren, maar insiders weten me natuurlijk wel te vinden!”