donderdag 16 juli 2020 | week 29
Home » Algemeen » Het spetterde bij Melanchthon Business School
Geconcentreerd aan de slag met proefjes.

Het spetterde bij Melanchthon Business School

Het spetterde bij Melanchthon Business School

Bleiswijk – Niet alleen buiten, maar ook binnen spetterde het bij de Melanchthon Business School aan de Merenweg. De Waterweek stond er centraal en daar werd veel aandacht aan besteed.

Trees Borkus-Henskens

Het vmbo in Bleiswijk kent vier profielen en daarbij vier keuzevakken. De leerlingen kunnen er twee van kiezen; in dit geval water (als maatschappelijk belang) en ondernemer. In klas 3 en 4 worden twee projecten aangeboden die worden afgesloten met een toets waarvan het cijfer een achtste deel is van het diploma. De inhoud van het project, waarbij vrijwel alle vakken worden betrokken, was vorige week gericht op duurzaamheid, milieu en alles wat met water te maken had.

Zelf ervaren

Onder leiding van docente Xandra Rienks gingen de leerlingen aan de slag. Ook klas 1 en 2 werkte zo veel mogelijk mee in de projecten. Daarbij stonden de bron, de grond, duinen en oppervlaktewater centraal en paste ook een smaaktest. In klas 3 was drinkwater het centrale item, met daarnaast afvalwater en de kwaliteit van water. De leerlingen maakten er een opdracht van, er werden tal van proefjes gedaan en bovendien werd er een filmpje van gemaakt. Klas vier boog zich over het beheer in de polder waar veel werk is weggelegd voor de hoogheemraadschappen. Ons land ligt onder het zeeniveau, waterberging in de polder en de stad zijn daarom van belang, evenals bewaking van het grondwaterpeil. Ook kregen ze informatie over de mogelijkheden om van zout water zoet water te maken; iets dat ook op cruiseschepen gebeurt.
Tenslotte mochten alle leerlingen het dicht bij zichzelf zoeken met de vraag: wat kun je zelf doen rond water; met opvang, de kraan wat eerder uit en wat kritischer in gebruik.