dinsdag 26 mei 2020 | week 22
Home » Algemeen » Het gaat CBS Boterdorp om het welzijn van de leerlingen

Het gaat CBS Boterdorp om het welzijn van de leerlingen

Thuisonderwijs tijdens de coronacrisis

Het gaat CBS Boterdorp om het welzijn van de leerlingen

Lansingerland – De scholen blijven nog een tijdje gesloten. Schoolleiders en leraren doen er nog een schepje bovenop. We spraken met teamleden, een ouder en leerlingen van CBS Boterdorp in Bergschenhoek hoe het onderwijs nu georganiseerd wordt en hoe iedereen het een beetje volhoudt.

Freek J. Zijlstra

Toen op zondagmiddag 15 maart jl. de minister van onderwijs de maatregel bekendmaakte dat alle scholen vanaf de volgende dag dicht moesten blijven, riep Adriaan van Zanten, voorzitter van het College van Bestuur van Spectrum-SPCO, direct alle directeuren en locatieleiders van zijn basisscholen in Lansingerland bij elkaar voor spoedoverleg. Op het bestuurskantoor werd ’s avonds de kick-off gegeven voor een centraal gecoördineerde aanpak van een compleet nieuwe situatie in het basisonderwijs. Diezelfde avond nog ontvingen alle ouders en leerkrachten een brief van het bestuur over de opvang van kinderen en de wijze waarop het onderwijs verder vorm gegeven zou worden.

Simone van Vliet met dochter Zoë allebei bezig met huiswerk voor school.

CBS Boterdorp

Berkelse Joke Fremouw is locatieleider van CBS Boterdorp, een kleinschalige school met 173 leerlingen aan de Zilverspar in Bergschenhoek. Op de site staat: ‘Wij laten uw kind groeien naar een wereldburger in onze veranderende wereld’. Dat blijkt nu maar al te waar te zijn.
Het team heeft als motto: ‘Omdat je de basis maar eenmaal goed kunt leggen…’ Die solide basis lijkt in gevaar te komen. Wat doet de school om toch goed onderwijs aan te bieden?
Joke: “We hebben die maandag als team de koppen bij elkaar gestoken en daarna de ouders een plan van aanpak gestuurd. De school is alle dagen open voor kinderen van ouders met vitale beroepen. Een pool van leraren rouleert om die opvang te bemensen. We hebben leermiddelen en zo nodig een laptop uitgereikt. Uiteindelijk zijn er 50 laptops uitgeleend. We hebben Microsoft Teams verder geoptimaliseerd, zodat we met het hele team na inbellen kunnen vergaderen. We hebben er voor gekozen om de leerstof eerst te automatiseren en te herhalen en voor ononderbroken ontwikkeling bij de kinderen te zorgen. We hebben per groep een lesstofindeling per dag gemaakt en het aan de ouders overgelaten een eigen urenverdeling te maken. Ouders kunnen met hun technische vragen bij de ICT-er terecht, voor de lesinhoudelijke vragen bij de groepsleerkracht en voor de organisatorische vragen bij mij.”
De school heeft aandacht voor differentiatie. Zogenaamde ‘plus-leerlingen’ krijgen verrijkingsstof aangeboden, kinderen die behoefte hebben aan extra oefening krijgen herhalingsstof en bij zorggerichte ondersteuning wordt de Jeugdcoach Op School (de JOS-er) in overleg met de interne begeleiding ingezet. Joke: “Het bestuur geeft als opdracht aan ons mee: ‘Houd in de gaten dat je alle leerlingen bereikt: op onderwijskundig vlak, maar vóóral hoe het met hen gaat. We merken dat ouders erg met de school meeleven, we krijgen positieve reacties van hen terug! In deze onwerkelijke tijd is een goede communicatie onmisbaar. Sommige initiatieven zijn hartverwarmend: Toen een leerling jarig was, kwam hij taart brengen voor degenen die op school moesten zijn. Ook de Oudercommissie zorgde voor een kleinigheidje voor alle kinderen bij de huiswerkboekjes. Dat soort dingen doen enorm goed! Nu de scholen in ieder geval tot de meivakantie dicht blijven, is het belangrijk dat we goed blijven zorgen voor elkaar: kinderen, ouders én collega’s. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat met elkaar gaat lukken!”

De onderbouw

De in Bleiswijk geboren, maar nu in Berkel wonende Kim de Bree staat vier dagen per week voor combinatiegroep 2/3. Ze heeft 21 leerlingen in haar groep: een groep waar spelend leren en de start van het lezen, schrijven en rekenen hand in hand gaan. Hoewel Kim al 8 jaar onderwijservaring heeft, vroeg de huidige situatie in de eerste twee weken om veel inventiviteit. Kim: “Voor groep 2 hebben we bingokaarten gemaakt, waarop voor elke week 12 vakjes met verschillende opdrachten staan. Diverse taal- en rekenopdrachten, bewegingsoefeningen binnen en buiten, taakje in huis uitvoeren, spelletje doen, of bijvoorbeeld een ketting rijgen. Met deze opdrachten willen we de kinderen spelenderwijs verder brengen in hun ontwikkeling, want ook groep 2 heeft aan het eind van het jaar leerdoelen te behalen. Daarnaast is het ook een hulpmiddel om structuur in de dag aan te brengen en het thuis leuk te houden. De leerlingen van groep 3 zijn dit schooljaar aan het leren lezen, en krijgen daarom in hun (t)huiswerkboekje naast de reken, spelling en schrijfopdrachten ook diverse leesopdrachten waaronder tempo lezen en begrijpend lezen valt. Daarin is de begeleidende rol van ouders heel belangrijk. Omdat we er natuurlijk niet bij zijn, moeten we het vooral van het contact met ouders en het ingeleverde werkboekje hebben. Daarom doen we ook een regelmatig belrondje met de ouders om te informeren hoe het thuis gaat. Ook gaan we de komende tijd voor alle groepen elke week minimaal twee instructiefilmpjes op de digitale schoolomgeving zetten om nieuwe leerstof aan te bieden. Videobellen met leerlingen start deze week op, en daarnaast kunnen ze foto’s, liedjes of een verhaaltje op de digitale muurkrant Padlet zetten. Bijvoorbeeld ‘Kijk eens, juf, mijn tand is er uit!’ Daar kan ik dan weer op reageren.”
Sommige kinderen komen dagdelen naar school, bijvoorbeeld omdat ze ouders in vitale beroepen hebben, of de thuissituatie om andere redenen daarom vraagt. Kim: “Dan vinden ze op school structuur en veiligheid. Als het minder dan zes kinderen per dag zijn, plaatsen we ze bij elkaar in een groep. Bij meer kinderen splitsen we ze in een onder- en een bovenbouwgroep. Ze krijgen géén les, maar doen hun thuiswerkopdrachten, spelen buiten en we proberen hun dag zo leuk en zinvol mogelijk te maken. Alle leerkrachten nemen één of meerdere dagdelen voor hun rekening.”

De midden- en bovenbouw

Lerares Simone van Vliet heeft zelf twee kinderen in de leeftijd van 3 en 6 jaar en werkt drie dagen per week op CBS Boterdorp. Haar man heeft een eigen bedrijf, maar is nu dinsdags thuis als Simone op school nodig is voor de opvang van leerlingen die niet thuis kunnen zijn. Ze staat al bijna 13 jaar voor de klas. Op maandag en woensdag in combinatiegroep 4/5 en op dinsdag in groep 7. “Voor de situatie waarin we nu verkeren lag geen draaiboek klaar. We maken in korte tijd grote slagen. Het vraagt heel veel van ons team. Het is behoorlijk omschakelen, per leerling steeds zoeken naar de beste mogelijkheden en op je gevoel afgaan, omdat je de groep niet dagelijks ziet. Ben je een control freak, dan kan dat nu even niet. Je moet het loslaten en de ouders zo goed mogelijk instrueren. Ouders kunnen elke morgen tussen negen en tien uur via ‘social schools’ vragen stellen. Ik chat elke week minstens één keer met groep 4/5; de leerlingen van groep 7 kunnen dat zelf doen, ook met elkaar en vaker. Leerlingen plaatsen foto’s op de digitale muurkrant Padlet of Nieuwsfeed en kunnen zo op een leuke manier contact met elkaar houden.”
Het systeem van thuisonderwijs bouwt stapsgewijs op. Toch heeft de school al kans gezien gedifferentieerd lesmateriaal (op verschillende niveaus) aan te bieden. Simone: “We geven elke woensdagmorgen volgens een tijdrooster op alfabetische volgorde van de achternaam lesmateriaal mee naar huis. Oud lesmateriaal en uitgevoerde opdrachten worden ingeleverd en nieuwe leerstof wordt meegenomen. De ouders krijgen over de resultaten feedback per mail en soms is er telefonisch overleg. We hebben de eerste weken pas op de plaats gemaakt en vooral leerstof herhaald. Nu richten we ons qua instructie op rekenen en daarna op taal en spelling. Er komen dan twee keer per week instructiefilmpjes met de te bereiken doelen.”
Simone lijkt minder uren met onderwijs bezig te zijn, maar schijn bedriegt. “School zit de hele tijd in je hoofd, en er zijn ook ‘s avonds contactmomenten. Je gebruikt elk tussendoor moment om te optimaliseren. Ik ben optimistisch en heb hoop en vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt.”

Locatieleider Joke Fremouw.

Thuisonderwijs

De drie dochters van Janine en Maurice Maasland gaan naar CBS Boterdorp. Nina zit in groep 3, Sophie in groep 6 en Emi in groep 7. Maurice is hoofd administratie van een projectontwikkelaar en werkt nu fulltime thuis. Janine werkt 18 uur per week in onregelmatige diensten in de zorg van meervoudig gehandicapten. Ze hebben een goede taakverdeling gemaakt, waarbij Janine het grootste deel van de tijd de thuiswerkbegeleiding van de dochters op zich neemt. Als zij werkt, neemt Maurice het over of gaan de dochters een dagdeel naar school. Janine: “We kunnen ze goed helpen met de leerstof. Soms ben ik verbaasd en denk ik: ‘Hebben wij dat vroeger ook allemaal geleerd?’ We houden de dagstructuur van een schooldag aan, met ook flinke pauzes. Om half drie moet de stof voor die dag af zijn. We zitten om de eettafel en hebben drie laptops van school gehaald. Daar doen ze hun lesopdrachten op, maar ook af en toe een spelletje. De oudsten werken veel samen en ze helpen de jongste dochter. Dat is leuk en dat gaat goed. De school levert alles overzichtelijk aan. We weten waar we aan toe zijn. Onze kinderen kunnen gelukkig goed meekomen. Als we het zo vol houden, zullen ze geen achterstand oplopen.”
Emi zegt dat er thuis flink gewerkt wordt: “Het is heus geen vakantie! Ik ga vooral graag naar school om mijn vrienden en vriendinnen te zien, en dat kan nu helemaal niet! Dat is raar, maar het helpt wel dat de helft van mijn groep op de groepsapp zit. Daarop chatten we met elkaar en plaatsen we foto’s van allerlei dingen. De juffen zitten niet in die app, en kunnen alleen dingen zien die we op Padlet plaatsen. Ik zit op voetbal en speel op de backpositie. Ik mis het meidenteam nu heel erg. Het is fijn dat ik zussen heb, ook al maken we natuurlijk soms ruzie. We gaan met z’n allen ook wel eens even naar buiten. We hebben gelukkig een trampoline in onze tuin en we mogen ook buiten in de buurt skaten. Zo proberen we het elke dag vol te houden.”

Het gezin Emi Maurice Janine Sophie en Nina Maasland aan het thuiswerken.

Check Also

D66: Samen vieren we de zomervakantie in Lansingerland

Lansingerland – Deze zomer wordt anders dan andere, want veel van onze inwoners zullen door …

Geef een reactie