woensdag 27 mei 2020 | week 22
Home » Commentaar » Het college is aan zet!

Het college is aan zet!

Inwoners van Lansingerland zijn duidelijk geweest in hun kwalificaties: men beschuldigt het college van een gemis aan visie, onbehoorlijk bestuur en blamerend beleid. Daardoor kon een simpel vraagstuk uitlopen op een drama, waarbij winkeliers onnodig geconfronteerd worden met inkomstenderving. Boos is men vooral over de halsstarrigheid van de betrokken wethouder en het uitblijven van een reactie waaruit enige vorm van inlevingsvermogen spreekt. Inwoners vinden het daarom hoog tijd dat de gemeenteraad haar verantwoordelijkheid neemt en het college van b. en w. verantwoording aflegt. Daar wordt volgens betrouwbare bronnen een voorschot op genomen in een besloten overleg van college en coalitiepartijen op dinsdag 3 september. Men wil de aangerichte schade proberen in te perken. We zullen dus moeten wachten tot de commissievergadering van 18 september en de gemeenteraad van 3 oktober voor het vuurwerk van de oppositie. En komt er überhaupt een ‘sorry, sorry’?
Het college zal best geschrokken zijn van De Heraut van 28 augustus jl. Over de plannen voor een cultuurhuis in Berkel Centrum lopen de gemoederen namelijk ook hoog op – en niet alleen onder de ondernemers die het (in hun portemonnee) raakt – en de anonieme brieven over de ambtelijke organisatie waren weer onderwerp van gesprek. Pijnlijk momentje! Je kunt je hierdoor niet aan de indruk onttrekken dat de haperende organisatie, zwalkend beleid en gebrekkige uitvoering toch met elkaar te maken hebben.
De Rekenkamer heeft een lijvig rapport naar aanleiding van burgerparticipatie uitgebracht met als titel ‘Met de beste bedoelingen’. Daaraan zullen op voorhand weinig inwoners twijfelen. Maar dan moet men vanuit de gemeente (nog) meer zichtbaar zijn in de woonwijken; om te luisteren, te observeren en het gesprek aan te gaan met de slogan ‘Kan ik iets voor u doen?’

Freek J. Zijlstra

Check Also

Musical, diploma-reisje, feest…

Je zult nu maar in groep 8 zitten en de afgelopen maanden thuis online onderwijs …

Geef een reactie