dinsdag 19 januari 2021 | week 03
Home » Algemeen » Het belang van het kind staat centraal

Het belang van het kind staat centraal

Het belang van het kind staat centraal

Lansingerland – Enver is de nieuwe fusieorganisatie van FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Een organisatie voor jeugd en opvoedhulp in Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel. Sinds september heeft Enver een nieuwe werklocatie in de Klaver, Noorderparklaan 24 te Bergschenhoek. Dit is tevens de locatie van de collega’s van CJG en GGZ-Delfland. Paul Steenbergen is gebiedsmanager van Enver. Enthousiast vertelt hij over de organisatie en de aandachtsgebieden in Lansingerland.

Wendy Kerver

Er zijn acht jeugd- en gezinscoaches van Enver werkzaam in de gemeente Lansingerland. Zij helpen op jaarbasis ongeveer 150-160 gezinnen. Paul: “Wij komen in contact met deze gezinnen via de coaches van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of via de jeugdconsulente van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind stiller is op school door spanningen thuis. Maar er kan ook sprake zijn van een leerprobleem of ADHD. In overleg met het kind, de ouders, de school en misschien zelfs wel de sportvereniging maakt de coach een plan van aanpak. Hierin staat altijd het kind centraal.”
Op ongeveer twaalf scholen in Lansingerland zijn ook schoolmaatschappelijk werkers van Enver aanwezig. Zij zijn er voor de eerste hulp op school. Dus bijvoorbeeld als een kind niet goed kan meekomen op school of een ouder signaleert dat zijn zoon of dochter moeite heeft op school.

Pleeggezinnen

Paul: “Enver is ook het aanspreekpunt voor de 55 pleeggezinnen in Lansingerland. Deze gezinnen bieden korte of lange ondersteuning aan kinderen die (tijdelijk) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. We willen in de toekomst op onze nieuwe werklocatie bijeenkomsten voor pleegouders organiseren. Een plek waar ze met elkaar kunnen praten en waar we bijvoorbeeld trainingen geven.
In samenwerking met de lokale politie hebben wij daarnaast het traject ‘Pak je kans’, een criminaliteitspreventie traject”, vervolgt Paul enthousiast. “Als een kind bijvoorbeeld in contact komt met de politie is er naast HALT ook de mogelijkheid om dit traject te volgen. Het kan een mogelijke straf voorkomen, maar is zeker niet vrijblijvend. In 13 weken kijken we wat er aan de hand is met het kind, wat en waarom er iets is gebeurd. Dit gebeurt altijd door speciale hulpverleners en er is goed contact met de lokale politie.”
Enver biedt ook verschillende trainingen aan. Dit doen ze in overleg met de gemeente. Voor dit jaar staan er bijvoorbeeld de trainingen Dappere dino’s, de Indianentraining, Plezier op school en verschillende weerbaarheidstrainingen op het programma. Dit wordt gedaan in samenwerking met het CJG.

Geweldloos verzet

Binnen Enver wordt er gewerkt via de methode geweldloos verzet. Hierbij wordt in het kort gezegd, op een liefdevolle manier aan het kind verteld wat wel of niet kan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iedereen die betrokken is bij het kind dezelfde boodschap vertelt en uitdraagt. En ‘het ijzer smeden als het koud is’, dus niet in de directe emotie reageren maar rustig en kalm blijven. Het geweldloos verzet is een basisprincipe dat binnen Enver steeds meer ingezet wordt. Het helpt de medewerkers en de ouders. Paul: “Wij blijven ons ontwikkelen. Vanuit onze visie en ambitie blijven wij, met alle betrokken partners, het welzijn van het kind centraal zetten.”
Informatie: www.enver.nl.