vrijdag 4 december 2020 | week 49

Heden & Verleden

Laurens Huize Sint Petrus viert bescheiden het 110-jarig bestaan

Berkel en Rodenrijs - Op bescheiden en gepaste wijze werd deze maand het 110-jarig bestaan van Huize Sint Petrus gevierd. Tien jaar geleden wachtte nog een complete feestweek, maar gezien de huidige (corona) omstandigheden is dat helaas niet aan de orde. Maar het helemaal voorbij laten gaan was ook geen optie, dus werden de bewoners verrast op een bescheiden feestmiddag met een hapje en een drankje en een muzikale presentatie met liedjes van toen.

Lees meer

Bewonersorganisatie Rotte viert jubileum bescheiden

Bergschenhoek - De Bewonersorganisatie Rotte (BOR) viert deze maand het 30-jarig bestaan. Een zesde lustrum waar op bescheiden wijze bij wordt stilgestaan, omdat de corona omstandigheden verhinderen om feestelijk uit te pakken. Wat de bewoners bindt is dat zij in een bijzonder en mooi gebied wonen. Een gebied met een rijke historie, natuur en ruimte.

Lees meer

Het Bleiswijkse Verlaat en de buren

Het Bleiswijkse Verlaat werd ontworpen en gerealiseerd tijdens de droogmakerij in 1774 en diende in eerste instantie als schutsluis. Die functie zou de sluis tot ver in de twintigste eeuw houden. Uit archieven blijkt, dat er vanaf februari 1956 geen scheepvaart meer door het sluisje werd toegestaan. Sinds 1974 is het Bleiswijkse Verlaat een Rijksmonument en maakt het deel uit van het Zuid-Hollands cultureel erfgoed. Een waardevol historisch element in het Rottemerengebied met als eigenaar het Recreatieschap Rottemeren. Het in verval geraakte verlaat werd in 2015 gerestaureerd en is in oude glorie hersteld.

Lees meer

“Heel gezellig en nagenoeg nooit nare toestanden”

Berkel en Rodenrijs - Juist in deze coronatijd verlangen we soms naar gezelligheid samen met anderen. Een feest- of dansavond. Helaas is dat op dit moment niet mogelijk. Om toch een beetje sfeer te proeven, gaan we terug naar de jaren zeventig/tachtig van de vorige eeuw waar in het oude parochiehuis Willem Huygensz. tal van dans- en feestavonden plaatsvonden.

Lees meer

Vanuit het torentje van het Polderhuis (deel 1)

Bergschenhoek - Vanuit het torentje van het Polderhuis keek polderopziener Karel Buurman of de 27 watermolens langs de Rotte goed functioneerden. Helaas zijn hier geen foto’s van toen uit het torentje. De zwart-witfoto uit 1957 maakte Ton Buurman. De overige zwart-witfoto’s maakte de samensteller van deze aflevering enkele jaren later. En hij maakte na ongeveer 45 jaar de kleurenfoto’s in dezelfde richting. Dat was in april 2006, in het jaar dat het Polderhuis 100 jaar bestond. De foto’s op deze pagina laten zien hoe Bergschenhoek na de jaren ’50 van de vorige eeuw veranderde.

Lees meer

De Poolster duikt tijdens Kinderboekenweek de geschiedenis in

Berkel en Rodenrijs - Tijdens de Kinderboekenweek - dit jaar van 30 september tot 11 oktober - gaan leerlingen en leerkrachten van basisschool De Poolster met elkaar terug in de tijd. Onder het motto 'En toen?' duiken ze de geschiedenis in door het (voor)lezen van boeken. De geschiedenis begint bij onszelf. Al door het bekijken van een familie- of schoolfoto of door een ouderwets voorwerp te laten zien, zullen de kinderen nieuwsgierig vragen wie of wat het is. En dan komen de verhalen.

Lees meer

Tussen de Knollemansheul en de Splinterse brug

Bergschenhoek - Op de Bergweg-Zuid, tegen de grens met Hillegersberg, wordt aan de aanleg van de rijksweg A16 Rotterdam gewerkt. In De Heraut van 29 november 2017 werd in deze rubriek al over de sloop van de opstallen geschreven. Onder de Bergweg-Zuid en de boezemvaart komt de rijksweg in een tunnel te lopen. Precies tussen de voormalige Knollemansheul en de Splinterse brug. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt het werk uitgevoerd door bouwcombinatie De Groene Boog. Van de afdeling communicatie van de aannemer werd informatie verkregen over het project.

Lees meer

Brand legt jeugdsociëteit Rotonde in de as

Berkel en Rodenrijs - In de nacht van dinsdag 19 op woensdag 20 augustus 1980, veertig jaar geleden, ontstond er brand in het gebouw van jeugdsociëteit Rotonde aan de Herenstraat. Er bleef weinig over van het pand. Een gebeurtenis die bij de toenmalige (bestuurs)leden in het geheugen gegrift staat.

Lees meer

Thijs van der Vliet tuiniert nog met veel plezier

Na een sollicitatiegesprek met toenmalig burgemeester L.M.J. Hendrix, trad Matthijs van der Vliet op 1 mei 1956 in dienst van de gemeente Berkel en Rodenrijs, afdeling Plantsoenendienst. Hij zal nooit vergeten wat de burgemeester toen tegen hem zei: 'Meneer Van der Vliet, zorg dat je kennis in huis haalt want Berkel gaat groeien'. "Ik heb goed naar hem geluisterd en die kennis inderdaad opgedaan door naar de Avondschool in Rotterdam te gaan, waar ik onder meer een aantal hoveniersdiploma's en dat van tuintechnicus heb behaald", aldus Van der Vliet, inmiddels 88 jaar oud."

Lees meer

Wij gaan op zomerkamp!

Bergschenhoek - Op kamp gaan met je club is natuurlijk leuk. De zomerkampen in dit artikel waren dat zeker. De eerste tijd na de oorlog was op vakantie gaan nog lang geen gemeengoed. En als je ging was dat meestal een weekje bij een oom en tante. De zomerkampen van wat we tegenwoordig Scouting noemen waren rond de jaren ’50 daarom heel bijzonder. De foto’s en meeste gegevens voor dit artikel zijn verkregen van Tine Hoogenes-Lexmond, Paulien Plaisier-Hallmann, Magda van Drielen-Kouwenhoven en Frans Kouwenhoven.

Lees meer

De ‘Van Velzenboom’

Berkel en Rodenrijs - Het is al weer wat jaren geleden dat de smederij/het constructiebedrijf van de gebrs. Van Zutphen aan de Herenstraat werd gesloopt en plaats maakte voor nieuwbouw. Naast dit bedrijf stond vroeger een kastanjeboom naast de zogenaamde Domineesloot. Dit water liep vanaf de landscheiding, via de Dorpskerk naar de Herenstraat, waar hij onder een bruggetje door in de vaart uitmondde. De plek kent dus een leuke historie!

Lees meer

Hoekse bestuurders gedurende de laatste eeuw van zelfstandigheid

Bergschenhoek - In dit artikel worden alle burgemeesters van Bergschenhoek sinds 1907 opgesomd. Met achter hun naam de duur van de ambtsperiode. Bij de foto’s staan behalve de namen van de burgemeesters ook die van een aantal wethouders en gemeenteraadsleden. Zij vormen slechts een klein deel van het werkelijke aantal bestuurders vanaf 1907 tot aan de fusiedatum. Op 1 januari 2007 fuseerden Bergschenhoek met Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk tot Lansingerland.

Lees meer

Helicon na 110 jaar nog springlevend

Berkel en Rodenrijs - In 1909 startten enkele dorpsbewoners met een katholiek Fanfarekorps: 'Godsdienst en Kunstzin' (G&K). De naam is vermoedelijk bedacht door kapelaan Roozen. In de eerste helft van 1910 zijn de statuten Koninklijk goedgekeurd, waarmee de oprichting een officiële status kreeg. De oprichters zijn de heren N.J.G. Brand, R.C. Soeterbroek, J. van den Bulk, D. van Rutten, C. Wijsman , L. Smit en B.P. Scholte.

Lees meer