donderdag 22 oktober 2020 | week 43
Home » Algemeen » Groenbeheer Lansingerland richt zich op verdere toename biodiversiteit
.

Groenbeheer Lansingerland richt zich op verdere toename biodiversiteit

Groenbeheer Lansingerland richt zich op verdere toename biodiversiteit

Lansingerland – De zomer nadert. De bomen staan weer volop in het blad, het gras groeit, in de bermen zien we fleurige bloemetjes. Al wandelend of fietsend door Lansingerland kun je stellen dat we in een groene en fleurige gemeente wonen, maar we zien ook dat sommige bermen en grasvelden wel en andere niet gemaaid zijn. We vroegen Dennis Zegers, programmaleider Groen&Spelen van de gemeente Lansingerland, om uitleg.

Door Annette Docter

We spraken af in het Annie M.G. Schmidtpark waar toevallig de bermen van een voetpad werden gemaaid. Gladgeschoren zijkanten langs de voetpaden met een meter ernaast hoger gras en kruiden. Een mooi, strak plaatje. De een houdt ervan, de ander vraagt zich af waarom de graskant langs het voetpad zo kort gemaaid moet worden.
“Daar zijn drie redenen voor”, begint Dennis. “Allereerst veroorzaken overhangende grassoorten bij nat weer overlast voor zowel voetganger als fietser. Daarnaast speelt veiligheid een rol vooral bij de bochten en hoeken. Tot slot is het voor mensen die hun hond uitlaten gemakkelijker hem op de gemaaide rand te laten lopen en eventuele hondenpoep direct in een zakje te doen dan dat het beestje in het hoge gras verdwijnt. Ook kunnen de haartjes van sommige grassoorten bij honden problemen veroorzaken doordat ze in neus of oren gaan zitten.”

Bloemen

Verder lopend door het park wijst Dennis de aanplant van nieuwe struiken aan. Vlak erachter zijn houtrillen (of takkenwallen) geplaatst. Deze zijn gemaakt van elders in Lansingerland omgekapte bomen. Doel is dat hierdoor het aantal wilde bijen, andere insecten en vogels toeneemt. In een ander gedeelte van het park zijn bijenhotels geplaatst.
“De gemeente Lansingerland is aangesloten bij de Nationale Bijen Strategie waar samen met andere gemeenten kennis wordt opgedaan en gedeeld over het aantrekken van met name wilde bijen. Door een gericht groenbeheer kun je inspelen op de behoefte van de verschillende bijensoorten en krijg je een diversiteit aan flora en fauna.
Op een aantal stukjes grond stonden een paar weken geleden nog prachtige klaprozen en andere bloemetjes te bloeien. Nu liggen de perceeltjes er kaal bij. Dennis: “Het gaat om kleine perceeltjes bij de entrees van het park. Door ze te maaien en opnieuw in te zaaien met 1-jarig bloemenmengsel ontstaat er een bloeiend geheel. En dat juist bij de ingangen van het park.”

(Sinus)maaien

Hij vervolgt: “Als er gemaaid wordt, laten we het gras een paar dagen liggen zodat de zaadjes nog even kunnen doorrijpen. Vervolgens wordt het gras afgeruimd, waarbij de zaadjes er tussenuit worden geschud. Deze zullen zich opnieuw gaan ontwikkelen. Door deze werkwijze wordt de grond op natuurlijke wijze verarmd en voorkom je dat dominante grassoorten gaan overheersen.”
De gemeente maait niet alle velden en bermen tegelijk. Er zijn twee maaibeurten per jaar. Er wordt per locatie gevarieerd en gefaseerd gemaaid. “Dit is het zogenaamde sinusmaaien. Per maaibeurt blijft ongeveer 40% van de vegetatie staan, waarbij gewerkt wordt met slingerende maai- of sinuspaden. Hierdoor ontstaat er veel variatie wat gunstig is voor de biodiversiteit”, aldus Dennis.
Er zijn uiteraard ook locaties waar veel kinderen spelen of waar gerecreëerd wordt. “Daar maaien we dominante soorten gras weg. We volgen wat dat betreft de gulden middenweg, waarbij zowel recreatie als biodiversiteit ruimte krijgen.”
Door de resultaten van het maaibeleid te monitoren kan zo nodig worden ingegrepen. “Als ergens teveel riet staat, zullen we dat afmaaien, want anders zou het riet gaan overheersen.”
En dat geldt ook als er sprake is van een droge periode. “Afgelopen voorjaar hebben we nog voor de droogte gemaaid. Als er tijdens een langdurige droge periode gemaaid moet worden dan zal het gras minder kort worden gemaaid. Normaal varieert dit tussen de 3 en 7 centimeter.”

Kantelpunt

Dennis is tevreden en enthousiast over de ommekeer die het groenbeheer van de gemeente in 2017 maakte. “Vanaf 2012 zijn we bezig geweest met het verarmen van grond, in 2017 zagen we een kantelpunt en nu zien we steeds meer soorten bijen, andere insecten en bloemen. Bloemrijke kruiden groeien namelijk vooral op niet voedingsrijke bodems/gronden.”