vrijdag 29 mei 2020 | week 22
Home » Politiek » Gratis OV voor bepaalde groepen ouderen moet nog even wachten
Gratis OV voor ouderen om ze uit hun isolement te halen zit er nog niet in.

Gratis OV voor bepaalde groepen ouderen moet nog even wachten

Gratis OV voor bepaalde groepen ouderen moet nog even wachten

Lansingerland – Op 12 december jl. stuurde het college van b. en w. een brief naar de gemeenteraad met de resultaten van een onderzoek naar gratis openbaar vervoer (OV) voor ouderen. De voorlopige conclusie is dat er een ruim aanbod van vervoersmogelijkheden voor ouderen in Lansingerland is. Gratis OV voor álle ouderen leidt naar verwachting niet tot een intensiever gebruik van het OV door ouderen en draagt niet bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Wel gaat het college gratis OV voor ouderen met een minimum inkomen aan de raad voorleggen.

Freek J. Zijlstra

Aanleiding voor het onderzoek was de afspraak die hierover in het coalitieakkoord en het collegeprogramma is gemaakt. De achterliggende gedachte was de financiële drempel om van het OV gebruik te maken voor senioren te verlagen en door de verhoogde mobiliteit eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

Dekkend aanbod

Het college somt de mogelijkheden die er voor ouderen in Lansingerland zijn om kleine of grote afstanden met verschillende vormen vervoer op:
1. Ouderen (en mensen met een beperking) die niet zelfstandig met het OV kunnen reizen, kunnen op kosten van de Wmo de Beltax gebruiken. Deze voorziening is alle dagen per week overdag en ’s avonds beschikbaar voor taxivervoer van deur tot deur tot maximaal 30 km vanaf het huisadres van de inwoner. Volgens opgave hebben in Lansingerland 1082 inwoners een taxipas voor de Beltax.
2. Voor grotere afstanden uit de regio kunnen ouderen gebruik maken van Valys.
3. In Lansingerland rijdt de 3B Bus, een initiatief van vrijwilligers waarmee 55-plussers van maandag t/m vrijdag overdag voor €1,50 per rit binnen de gemeente Lansingerland kunnen reizen.
4. Ouderen kunnen gebruik maken van het bestaande OV en ontvangen daarop een korting van 34%.
5. Voor ouderen (en mensen met een beperking) bestaat ook de mogelijkheid voor korte afstanden gebruik te maken van een scootmobiel, waarvan de aanschaf vanuit de Wmo gefinancierd kan worden.

Kosten en andere mogelijkheden

Het college heeft de RET op basis van ervaringen in de regio een inschatting laten maken wat de effecten van gratis OV voor Lansingerland kunnen zijn. Daaruit blijkt dat 80% van de ouderen al met het OV reist en dat uit onderzoeken blijkt dat de complexe problematiek van eenzaamheid niet verminderd wordt door het aanbieden van gratis OV.
Het onbeperkt gebruik van alle RET-lijnen (bus, tram, metro) na 9 uur voor alle 65-plussers / AOW’ers in Lansingerland (9.387 inwoners) zou jaarlijks meer dan € 0,5 miljoen kosten. Men denkt dat 65% van de ouderen voor gemiddeld 100 ritten per jaar hiervan gebruik gaan maken. Als onbeperkt reizen beperkt wordt voor 65-plussers met een inkomen tot 120% van het minimum inkomen (1.100 inwoners), worden de jaarlijkse kosten ingeschat op minder dan € 0,1 miljoen, ofwel € 85 per oudere met een minimum inkomen..
Het college stelt nog twee mogelijkheden voor: Het bieden van voorlichting, ondersteuning en trainingen om ouderen meer gebruik te laten maken van het OV, onder andere door de zogenaamde OV opstapdagen en in overleg met de 3B Bus het gebruik van deze voorziening verder stimuleren.

Geef een reactie