donderdag 29 oktober 2020 | week 44
Home » Algemeen » Goede luchtkwaliteit is van levensbelang
Martin Liefting en Mark van der Ende.

Goede luchtkwaliteit is van levensbelang

Het Burgermeetnet wil uitbreiden

Goede luchtkwaliteit is van levensbelang

Lansingerland – Leven in de buitengebieden waar schone lucht en stilte vanzelfsprekend zijn, lijkt met de verstedelijking van ons leefgebied definitief verleden tijd. Is het tij nog te keren als inwoners zich bewust worden dat het anders kan als ze up-to-date kennis van de feiten hebben? We spraken met Martin Liefting en Mark van der Ende van Burgermeetnet Lansingerland.

Freek J. Zijlstra

In het najaar van 2018 nam de D66-fractie het initiatief de haalbaarheid van een burgermeetnet voor fijnstof in Lansingerland van de grond te krijgen. Een jaar later werd dat met hulp van de provincie Zuid-Holland werkelijkheid en werd een tiental kastjes voor het meten van fijnstof verspreid over Lansingerland opgehangen. Maar men wil verder in het zetten van stappen.

Luchtvervuiling èn geluidsoverlast

Coördinator Martin Liefting: “We willen graag het monitoren van de luchtkwaliteit gaan uitbreiden met metingen van stikstof. Bovendien willen we geluidsmetingen toevoegen en het aantal meetkastjes uitbreiden en beter verdelen over ons leefgebied, en selectiever hotspots gaan kiezen bij het plaatsen van de kastjes. Dat kunnen drukke plaatsen zoals verkeersknooppunten of onder vliegpaden zijn, maar ook juist stiltegebieden. Nu hangen ze vooral thuis aan de buitenmuur bij enthousiaste particulieren, maar het kunnen natuurlijk ook locaties van bedrijven, winkels of scholen zijn.”
Technasiumdocent Mark van der Ende: “Het zou mooi zijn als scholen hun leerlingen zelf meetkastjes laten bouwen en hen aan de basis vertrouwd maken met de betekenis van de data die verzameld worden. Dat ze onderzoeken of er een relatie is tussen luchtvervuiling/ geluidsoverlast en de gezondheid van bewoners.”
We zijn met elkaar in gesprek in de achtertuin van Van der Ende, met uitzicht op de aanleg van de A16 Rotterdam langs de Doenkade, terwijl kleine (les)vliegtuigen flink hoorbare cirkelbewegingen boven ons hoofd maken. Vanaf april dit jaar maken de leden van Burgermeetnet Lansingerland zich sterk voor het uitvoeren van officiële nulmetingen tijdens het bijna geheel wegvallen van vliegbewegingen.
Martin: “Er is maandelijks coördinatorenoverleg met de ons omringende regio’s. We hebben afgesproken meetgegevens met elkaar te delen en op die manier de impact van het netwerk te vergroten als het gaat om het in beeld brengen van verontreinigende industrieën en auto- en vliegverkeer.”

Sponsoring is nodig

Wat wil het Burgermeetnet bereiken? Martin: “Bewustwording en transparantie zijn de twee sleutelwoorden. De samenleving en beleidsmakers moeten het belang van een goede en gezonde luchtkwaliteit inzien. Als er een groot aantal betrouwbare meetgegevens komt en het draagvlak voor wat we doen groter wordt, kan het niet anders dan dat het effect heeft op het verlenen van vergunningen waarbij luchtverontreiniging en/of geluidsoverlast in het geding is.” Mark: “We hebben met een aantal leden een missie- en visiedocument opgesteld. We verwachten hiermee subsidie of sponsoring te krijgen vanuit het oogpunt van maatschappelijk en duurzaam ondernemen, voor de bekostiging van hardware, meetkastjes en sensoren. Het Burgermeetnet bestaat nu vooral uit techneuten. We hebben behoefte aan meedenkers en doeners uit verschillende sectoren van de samenleving, die hun steentje kunnen bijdragen.”
Beide heren benadrukken de goede samenwerking met het RIVM en dat het niveau van het verwerken van meetgegevens hoog ligt. Het analyseren van die gegevens en de koppeling aan vliegbewegingen en verkeersmetingen, maakt de onderbouwing sterk. Net zoals bijvoorbeeld het meten van fijnstof tijdens de uren van de jaarwisseling. Daar kan niemand meer omheen. En zoals het vaste gegeven dat er een betrouwbaar Burgermeetnet is, waarvoor financiële steun van (lokale) overheden of bedrijfsleven welkom is.
Het Burgermeetnet is te vinden op http://www.burgermeetnetlansingerland.nl .