dinsdag 2 juni 2020 | week 23
Home » fbpost » Goed bezochte infoavond uitbreiding Berkel Centrum West
Het plein in Berkel Centrum is nog steeds niet gereed. Een doorn in het oog van de winkeliersvereniging. Foto: John Hofman

Goed bezochte infoavond uitbreiding Berkel Centrum West

Goed bezochte infoavond uitbreiding Berkel Centrum West

Lansingerland – Op woensdagavond 4 september stonden in de hal van het gemeentehuis borden waarop het verloop van de grondwerkzaamheden in de komende maanden gevolgd kon worden. Gaandeweg zal de westzijde van het winkelcentrum met de huidige parkeerplaatsen en wegen veranderen in een bouwplaats waar omheen gemanoeuvreerd zal moeten worden. Dat vraagt de komende jaren veel van ondernemers aan het Versplein en het Westerwater, maar er zal alles aan gedaan (moeten) worden om de bereikbaarheid van winkels en horeca mogelijk te maken.

Freek J. Zijlstra

Er kwamen behalve direct omwonenden vooral ook veel ouderen op deze technische informatieavond af. Vragen aan medewerkers van de gemeente gingen niet alleen over de gefaseerde grondwerkzaamheden, maar ook over de te bouwen appartementen en waar men zich daarvoor kon inschrijven. Dat verklaart de grote belangstelling bij het planbord met drie artist impressions van de bebouwing en de ruimtelijke indeling. Het leek er op dat de wedstrijd om een plekje in het hoogste torenflat van ruim dertig meter, met vrij uitzicht over de aangrenzende waterpartij en de stadse omgeving, al een beetje begonnen was.
Deze avond was echter toch vooral bedoeld om de korte termijn effecten van het op de schop nemen goed onder de aandacht van de inwoners te brengen. De komende tijd zal de gemeente de inwoners via De Heraut van actuele werkzaamheden op de hoogte houden.

Bereikbaarheid

Vanaf januari 2020 begint de ontwikkelcombinatie ABB Bouwgroep en Waaijer Projectrealisatie echt met de bouw van het centrumplan. In deze eerste fase wordt onder andere de Lidl en een openbare parkeergarage gebouwd.
Voordat het zover is, moet de gemeente de gronden geschikt maken om te kunnen bouwen. Dit betekent onder andere het slopen van een pand, het vervangen van kabels, leidingen en riolering, het graven en dempen van watergangen, het terrein egaliseren, het aanleggen van een weg voor bouwverkeer en een tijdelijke fietsverbinding. Belangrijk is het behouden van voldoende parkeergelegenheid en een veilige route naar de winkels, woningen en scholen.

Bouwen aan relaties

Opvallende afwezigen op deze infoavond waren bestuursleden van de winkeliersvereniging en een groot deel van hun achterban. Op maandag 2 september jl. kwam het bestuur met een officiële verklaring aan de gemeente.
Het besluit van het college om het centrum uit te breiden met drie nieuwe standplaatshouders, waarbij volledig voorbij gegaan is aan het belang van de ondernemers en het ondernemersklimaat van Berkel Centrum, heeft het bestuur van de winkeliersvereniging ertoe gebracht voorlopig alle overlegmomenten en klankbordgroepen met de gemeente op te schorten. Het bestuur herinnert aan belangrijke dossiers waarbij totaal geen vooruitgang wordt geboekt, zoals (tijdelijke) terrassenuitbreiding en de feitelijke afronding van de herinrichting van het plein aan de Herenstraat.
Conclusie is dat er door de gemeente ook gebouwd moet worden aan een betere relatie met de winkeliers. Dat vraagt om heel andere investeringen.

Eyecatcher van het uitbreidingsplan Berkel Centrum West. Deze torenflat zal in een latere fase gerealiseerd worden.

Geef een reactie