zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Gezonde en duurzame schoolomgeving
Met het nieuwe huisvestingsplan zal het hopelijk niet gauw weer gebeuren dat een kind de hele basisschoolleeftijd in noodhuisvesting dat niet (meer) aan de normen voldoet doorbrengt.

Gezonde en duurzame schoolomgeving

Gezonde en duurzame schoolomgeving

Lansingerland – De gemeenteraad heeft op 16 juli jl. het herziene Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs vastgesteld. Daarmee zijn in ieder geval voor de komende vijftien jaar noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen financieel veilig gesteld.

Freek J. Zijlstra

Wij hebben u een maand geleden al geïnformeerd over het herziene Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs. Dat is een strategisch onderhouds- en vervangingsplan waarin alle schoolgebouwen voor basisonderwijs technisch beoordeeld zijn. Op basis daarvan is een meerjarenbegroting voor de komende vijftien jaar gemaakt, zodat de gemeente niet voor onverwacht grote investeringen komt te staan.
Na bespreking in commissie Samenleving kwam het onderwerp op donderdag 16 juli uitgebreid terug in de laatste vergadering van de gemeenteraad voor het zomerreces. Daarna is het plan met een tekstuele wijziging over het jaarlijks begroten van duurzaamheidsmaatregelen vastgesteld. Behalve het verduurzamen van alle schoollocaties is ook sprake van uitbreiding van zes schoollocaties en vervangende nieuwbouw voor zeven schoolgebouwen. Bovendien is de vestiging van drie extra nieuwbouwscholen gepland voor de nog te ontwikkelen woonwijk Wilderszijde.

Goede leeromgeving

Het college van b. en w. is zich bewust van het feit dat in een jonge, kinderrijke gemeente als Lansingerland, met nog steeds een groeiend aantal kinderen, goede onderwijshuisvesting van groot belang is voor de ontwikkeling van kinderen. Het uitgangspunt is dan ook ‘Een gezonde en duurzame schoolomgeving voor alle kinderen’.
De gemeente heeft dan wel de wettelijke taak om te zorgen voor goede huisvesting voor het basisonderwijs, het zijn de schoolbesturen van RVKO, Spectrum-SPCO, Laurentius, Scholengroep Holland en LEV-WN die er mee aan de slag moeten.
Nieuwe schoolgebouwen worden Energieneutraal gebouwd. Bij bestaande schoolgebouwen wordt geïnvesteerd om het mogelijk te maken zelf energie op wekken. Schoolpleinen bij nieuwbouw worden groen-blauw ingericht en dat streven is er ook voor bestaande schoolpleinen. Kinderen worden op jonge leeftijd vertrouwd gemaakt met duurzaamheid en milieuaspecten. Het college van b. en w. geeft aan dat er in de schoolgebouwen extra aandacht is voor speel- en beweegruimtes. Ook worden onderwijsinstellingen afgestemd op een goede aansluiting met kinderopvang, en is er speciaal aandacht voor sport en cultuur.