dinsdag 20 oktober 2020 | week 43
Home » Lezersschrijven » Gewijzigde verkeerssituaties, ongewijzigd weggedrag

Gewijzigde verkeerssituaties, ongewijzigd weggedrag

Recentelijk is de Noordeindseweg vanaf het centrum van Berkel in de richting van Zoetermeer heringericht, min of meer conform de wijze waarop de Rodenrijseweg destijds is heringericht, als 30 km/u-zone. Hier is volgens mij wel het één en ander op aan te merken. Om te beginnen – en dit zullen metingen, gedaan in de loop der jaren, ongetwijfeld bevestigen – houdt vrijwel niemand zich aan deze snelheidslimiet. Als fietser werd en word ik nog altijd met een groot snelheidsverschil ingehaald, vaak zelfs meer dan 50 km/u – en wanneer ik dan naar de snelheidsindicatie van de tijdelijke meetpunten kijk, klopt mijn waarneming. Die waarneming is voor fietsers met snelheidsmeter zeker herkenbaar.
Conclusie: aimabel, van achter een tekentafel een wegennet inrichten als 30 km/u-zone, maar dat leidt niet tot een wezenlijke gedragswijziging. Simpele amateurpsychologie-analyse: mensen kijken niet naar veranderingen in hun omgeving, maar handhaven hun lang gebezigde gedrag, en rijden ‘gewoon’ met 50 km/u (of nog harder!) door deze zones. Ongeacht het feit dat nu alle kruisingen met de Noordeindseweg en Rodenrijseweg gelijkwaardige kruisingen zijn, met bijbehorende voorrangsregels. En dat leidt tot gevaarlijke situaties. Al fietsend op de Noordeindseweg ter hoogte van de kruising met de Krugerlaan/Oudelandselaan kwam mij bijvoorbeeld kort geleden een auto tegemoet met ogenschijnlijk al 50 km/u, die niet alleen de nieuwe voorrangssituatie negeerde en verkeer van rechts geen voorrang gaf, hij gaf nog even gas bij en reed een tegemoetkomende moeder met kinderen die net een langs de weg geparkeerde auto passeerden rakelings voorbij met inmiddels meer dan 70 km/u. Ook heb ik al meerdere malen verkeer van rechts geen voorrang zien krijgen, met meerdere bijna-ongelukken tot gevolg. De automobilist die 30 km/u rijdt is sowieso de uitzondering.
Dit gedrag heb ik overigens op alle 30 km/u-wegen en gelijkwaardige kruisingen in het dorp (en dat zijn er nogal wat!) inmiddels vaker gezien, en de conclusie moet dan toch zijn, dat verkeersgedrag niet afgedwongen kan worden met louter anders inrichten van wegen. Bij wegen die tegen de dijk op komen is de overzichtelijkheid sowieso van dien aard, dat gelijkwaardige kruisingen extra gevaar opleveren. Ga na, dat bijvoorbeeld op de kruising Noordeindseweg – Krugerlaan/Oudelandselaan vele kinderen en volwassenen dagelijks oversteken om naar school en diverse sporten te gaan. Ook in slecht weer en donkere onoverzichtelijke situaties, en uiteraard ook tijdens de ochtend- en avondspits, waarin automobilisten niet op hun scherpst zijn en vooral heel veel haast blijken te hebben. Voorrang hebben is prettig, voorrang krijgen moet je maar afwachten. De schijnveiligheid die dit oplevert – handhaving, sporadisch gemeld, maar zelf nooit gezien – zal toch niet het doel zijn geweest van deze kostbare herinrichting. Ook meerdere rotondes bleken achteraf gezien niet veilig, en nog altijd is het vooral weggedrag (onoplettend en gehaast en/of hard rijden, geen richting aangeven, etc.) dat de veiligheid van fietsers op het spel zet. Ik stel voor dat de gemeente intensiever gaat handhaven op snelheid en gevaarlijk weggedrag.

Ramsey Jansen
Berkel en Rodenrijs