vrijdag 25 september 2020 | week 39
Home » Politiek » Gemeenteraad blijft voorlopig digitaal vergaderen
Lansingerland - Het presidium heeft besloten om in september nog niet fysiek met elkaar te vergaderen en de vergaderingen vooralsnog digitaal via Teams voort te zetten.

Gemeenteraad blijft voorlopig digitaal vergaderen

Gemeenteraad blijft voorlopig digitaal vergaderen

Lansingerland – Het presidium heeft besloten om in september nog niet fysiek met elkaar te vergaderen en de vergaderingen vooralsnog digitaal via Teams voort te zetten.

Hoewel het presidium erkent dat fysiek met elkaar in één ruimte vergaderen grote meerwaarde heeft en de motivatie voor digitale vergaderingen afneemt, deelt men de opvatting dat dit niet in lijn zou zijn met de oproep om zo veel als mogelijk is thuis te werken en grote groepen te mijden.
Men is zich ervan bewust dat in de ons omringende gemeenten wel al fysiek vergaderd wordt, en dat vergaderingen van het openbaar bestuur bij uitzondering tot 1 november aanstaande wettelijk geregeld zijn. Toch vindt het presidium het nu te vroeg om weer met fysiek vergaderen te beginnen.
Voor de korte termijn is afgesproken de commissievergadering Ruimte van 15 september nog digitaal te laten plaatsvinden. De commissievergaderingen Samenleving en Algemeen Bestuur vervallen in september door het ontbreken van agendapunten. De gemeenteraadsvergadering van 1 oktober vindt eveneens digitaal plaats. Dit zal naar verwachting een korte vergadering zijn met een beperkte hoeveelheid bespreekpunten.
Het presidium spreekt in de loop van september weer over fysiek of digitaal vergaderen en neemt dan een besluit over de commissievergaderingen van 6, 7 en 8 oktober aanstaande. Ondertussen wordt nagedacht over alternatieve locaties voor de omvangrijke commissievergadering over de begroting op 28 oktober en de gemeenteraadsvergadering op 29 oktober.