dinsdag 4 augustus 2020 | week 32
Home » Politiek » Gemeenten gaan voor veiligere regio verkeersdeelnemers
Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten, waaronder Lansingerland, samen aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

Gemeenten gaan voor veiligere regio verkeersdeelnemers

Gemeenten gaan voor veiligere regio verkeersdeelnemers

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland stijgt. Uit een analyse van de cijfers blijkt dat het aantal in de metropoolregio Rotterdam Den Haag sterker toeneemt dan in de rest van het land. Actie is nodig. Om die reden gaan de 23 gemeenten, waaronder Lansingerland, samen aan de slag om nieuw regionaal beleid te maken.

In de analyse is per slachtoffer gekeken naar leeftijd, vervoerswijze en het type weg waar het ongeluk plaatsvond. Op basis hiervan zijn de risico’s per gemeente benoemd. Daaruit blijkt dat bepaalde groepen meer risico lopen op een ongeval in het verkeer. Dit zijn onder andere basisscholieren (6-12 jaar), jongeren op de bromfiets (16-17 jaar), middelbare scholieren (12-15 jaar) en ouderen op de fiets (60+).

Maatregelen

In het regionale beleid zullen de maatregelen zich onder meer richten op deze groepen.
Verkeersveiligheidsambassadeur MRDH Peter Meij: “Samenwerken aan een veilige regio voor alle verkeersdeelnemers is nu noodzakelijker dan ooit. Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. Verkeer stopt niet bij de gemeentegrens, daarom is afstemmen van maatregelen van belang. Maatregelen die we bijvoorbeeld kunnen nemen zijn het aanpassen van wegen, het veiliger maken van schoolroutes en het uitbreiden van verkeerseducatie. Denk aan cursussen voor ouderen met een E-bike.”

Lansingerland

Cijfers over Lansingerland laten zien dat in de periode 2014 tot en met 2018 294 slachtoffers (letsel en dodelijk) zijn gevallen op gemeentelijke wegen. Het zogenaamde ‘slachtofferrisico’ komt daarmee op een getal van 48 in vergelijking met 75 voor de hele metropoolregio. Verder blijkt dat 17% van onze inwoners 11 jaar of jonger is, tegen 13% in de hele metropoolregio. Met 6% van de bevolking zijn we in de regio (4%) ook oververtegenwoordigd met middelbare scholieren (12 t/m 15 jaar). Ouderen daarentegen zijn er gemiddeld weer minder (10%) dan in de metropoolregio (12%).
Verkeerswethouder Simon Fortuyn: “De cijfers zeggen ons dat we qua verkeersslachtoffers onder het regionale gemiddelde zitten. Op papier is dat mooi, maar we hoeven er niet trots op te zijn. Het overgrote deel van de slachtoffers is fietser of voetganger. Ieder slachtoffer is er één teveel, dus verkeersveiligheid is voor mij een prioriteit. Ik blijf dus aan verkeersveilige rotondes, wegen en kruispunten werken. Maar let op, verkeersveiligheid gaat óók over houding en gedrag van verkeersdeelnemers. Het is schrikbarend dat ruim 90% te wijten is aan gedrag in het verkeer. We staan daarom met zijn allen aan de lat voor een verkeersveilig Lansingerland.”

Planning

De gemeenten in de metropoolregio werken al jaren aan verkeersveiligheid vanuit het motto ‘Maak een Punt van Nul Verkeersslachtoffers’. Eind 2018 lanceerde het Rijk het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Dit was de aanleiding voor nieuw regionaal beleid. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft, om tot de analyse te komen, gesprekken gevoerd met alle 23 gemeenten over verkeersveiligheid. In de komende periode werken de 23 gemeenten samen met de MRDH aan de ontwikkeling van het regionaal beleid. Naar verwachting is dit beleid zomer 2020 klaar.