woensdag 12 augustus 2020 | week 33
Home » Lezersschrijven » Gemeentebeleid (3)

Gemeentebeleid (3)

Briefschrijvers Van Driel en Derix leverden de afgelopen weken in De Heraut terechte kritiek op de manier waarop de gemeente Lansingerland omgaat met meldingen over gevaarlijke verkeerssituaties in Bleiswijk. Buitengewoon herkenbaar. In 2019 zond ik een contactformulier aan de gemeente met de suggestie op de kruising Emmastraat/Plaats een verkeersbord aan te brengen dat gemotoriseerd verkeer erop attendeert dat de Plaats richting Dorpsstraat géén doorgaande weg is. Ter plekke onbekende chauffeurs rijden ca. 150 meter verderop bij het (winkel)centrum tegen een inrijverbod bord aan en zijn genoodzaakt hun voertuig te keren. Grote vrachtwagens zie ik regelmatig gevaarlijk achteruitrijden op de helling van de Plaats naar beneden, hetgeen zorgt voor oponthoud en gevaar voor het overige verkeer in deze drukke straat. Een simpel verkeersbord zou dit kunnen voorkomen. Als reactie op mijn formulier werd ik gebeld door een ambtenaar die mij meedeelde dat er volgens gemeentebeleid zo min mogelijk verkeersborden worden geplaatst in de en dat bovendien iedereen tegenwoordig een navigatiesysteem in de auto heeft. Aansluitend heeft er gedurende een week een verkeerstelling (?) plaatsgevonden, waarna nogmaals de mededeling kwam dat er geen actie wordt ondernomen. Met andere woorden, de gemeente steekt er overmatig veel geld en tijd in, maar alles blijft bij het oude. Waarom wordt betrokkenheid van oplettende burgers door de gemeente niet toegejuicht in plaats van ontmoedigd?

Thea Verver
Bleiswijk