woensdag 12 augustus 2020 | week 33
Home » Lezersschrijven » Gemeentebeleid (2)

Gemeentebeleid (2)

Ik sluit mij geheel aan bij de ingezonden brief van R. van Driel in De Heraut van 22 januari jl.
In 2018 nam ik contact op met de gemeente met de vraag: “Wanneer komt er een einde aan de gevaarlijke verkeerssituatie in de Leeuwerikstraat in Bleiswijk? Dagelijks is het dringen geblazen om deze barrière te nemen. Zeker in de uren dat de school uitgaat. Herhaaldelijk worden de zwarte paaltjes langs deze weg eruit gereden, omdat de knik in de straat veel te smal is om met twee voertuigen tegelijk te worden genomen of als er een vrachtauto door moet. Het wachten is op een ongeluk, omdat dan tegelijk de kinderen oversteken hetzij te voet hetzij met hun fietsjes. Ik vind het hoogtijd dat de gemeente hier met spoed een einde aan gaat maken. Mag ik van u vernemen of er daadwerkelijk iets aan gedaan gaat worden?”
Hun antwoord via de telefoon was heel kort en zakelijk:”We gaan dat niet veranderen”.
Over Wanbeleid gesproken.

Antoon E. Derix
Bleiswijk