donderdag 4 maart 2021 | week 09
Home » Commentaar » Geluidsoverlast

Geluidsoverlast

Lansingerland heeft veel verenigingen en clubs waarin inwoners actief deelnemen en instanties waarvoor vrijwilligers zich inzetten om het leven van mede-inwoners te veraangenamen of te vergemakkelijken.
Er zijn ook actiegroepen en daaraan is er weer eentje toegevoegd: de belangengroep Stop! Geluidsoverlast Klapwijkseweg. Weer een groep verontruste inwoners die een vuist maakt naar de lokale overheid. De volgende in het rijtje Stichting Stop Geluidsoverlast HSL, Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport, Bewonerscomité N209 en Bewonersgroep Rodenrijs-West A16 Rotterdam. Elke keer komen bewoners jarenlang in de benen om voor een stille en gezonde leefomgeving te strijden. Vaak tegen de rijksoverheid of de provinciale overheid, maar lang niet altijd vinden zij de lokale overheid aan hun zijde. Het wordt soms tot in de Raad van State gebracht, af en toe met succes, maar wat betekent dat als je alsnog jarenlang moet touwtrekken om een geluidscherm overeind te krijgen?
Hoe komt het nu dat de overheid, ook ons eigen gemeentebestuur, voortdurend achter de feiten aan lijkt te lopen? Volgens mij omdat (bouw)vergunningen worden uitgegeven op een moment dat geluidsmetingen binnen de normen vallen, maar niet geëxtrapoleerd worden naar de toekomst. Naar ‘de dag waarvan je wist dat hij zou komen’. Als een dorp gaandeweg verandert in een stedelijke omgeving (kijk naar de Gemeentewerf in Berkel Centrum West), heeft de overheid toch de plicht de toetsende vinger aan de pols te houden? Nu neemt de inwoner die taak voortdurend over en moet men elke keer weer een bres in het gemeentelijk bastion slaan.
Gaan zich steeds weer nieuwe bewonersgroepen melden tegen geluidsoverlast in hun leefomgeving? Mogelijk niet. De gemeente toont zich op een andere manier proactief door bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van Wilderszijde toekomstige bewoners een document te laten tekenen waarin is vastgelegd dat men op de hoogte was van een overlastgevende luchthaven en snelweg. De overheid die verantwoordelijk is voor een leefbare en gezonde woonomgeving, trekt zich verder terug en laat de consequenties aan de inwoners.

Freek J. Zijlstra