zondag 24 januari 2021 | week 03
Home » Lezersschrijven » Geluidschermen N209

Geluidschermen N209

In juli 2020 ontvingen wij van de gemeente een verzoek om mee te denken over herinrichting van onze wijk. Ik heb daarop op het formulier geschreven dat wij niet langer wensten te participeren in overleggroepen van de gemeente omdat wij al vanaf 2015 zitten te wachten op berichten over het plaatsen van geluidschermen langs de N209.
Al zolang wij in Bleiswijk wonen (vanaf 2002) is er een werkgroep aktief in overleg met de gemeente om de overlast van de N209 terug te dringen. Sinds 2002 is de drukte en de overlast significant toegenomen. Niet alleen geluid maar ook fijnstof wordt rijkelijk over onze tuinen, vensterbanken, wasgoed etc. uitgebraakt. Een vrij ongezonde situatie.
Na lange tijd niets vernomen te hebben van de werkgroep kwam er midden 2015 plots een oproep van de gemeente om aanwezig te zijn op een paar inspraakavonden in het gemeentehuis. Hier zou besproken worden of de bewoners behoefte hadden aan geluidschermen. En dat hebben wij! Daarna volgden nog inspraakavonden over de vorm, het materiaal etc. Wij hebben aan die oproep gehoor gegeven en hebben die avonden bijgewoond. En toen werd het stil.
Tot afgelopen week. Toen lagen er twee brieven van de gemeente in de bus. Eén om ons te informeren over de enquete van juli 2020 en één om ons te informeren over de voortgang (of eigenlijk geen voortgang) van de geluidschermen. Wat een toeval!
Gezien de strekking van de brief hoeven wij voorlopig ook nergens op te rekenen. Wel is de gemeente van plan om ons elk jaar minimaal twee keer een brief te sturen over de voortgang (of eigenlijk geen voortgang). En zo zal het nog wel jaren door gaan. Gemeente, neem je bewoners eens serieus en ga je schamen. Heel diep!

Ron Kivit
Bleiswijk