donderdag 1 oktober 2020 | week 40
Home » Commentaar » Geld van de samenleving

Geld van de samenleving

Na de vreugdedansjes over het realiseren van cultuurhuis Blok B in Berkel Centrum, ging twee weken later de commissie Samenleving weer over tot de orde van de dag. Toen werd op basis van onzekere cijfers nog voluit gekozen voor een miljoenenproject waar wellicht een beperkt aantal inwoners profijt van zal hebben. Nu willen sommige fracties eerst gedegen onderzoek of gratis openbaar vervoer voor een kleine groep ouderen, die misschien van eenzaamheid binnen de muren van hun huis wegkwijnen, zou helpen om het contact met mensen (weer) aan te gaan. Dan pas zou de gemeenteraad er een bedrag van hooguit € 0,1 miljoen per jaar voor in de begroting moeten opnemen.
De commissie lijkt royaler naar de samenleving als het om het vieren van 75 jaar vrijheid gaat. Een mooi initiatief om eens even onbekommerd de beurs te trekken. Ik weet bij nader inzien niet of het symbolische bedrag van € 0,75 per inwoner, nu netto opgehoogd naar € 1,03, eigenlijk wel royaal is. Zoveel vrijwilligers en hun organisaties zetten zich maandenlang met plezier en toewijding in om er in aanloop naar 5 mei en op de dag zelf een prachtig feest van te maken. Belangeloos. Dan mag er van mij niet op (meer)kosten beknibbeld worden voor een familiefeest waar de hele samenleving aan kan deelnemen.

Freek J. Zijlstra