zaterdag 8 augustus 2020 | week 32
Home » fbpost » Geen tiende editie van Kassenloop in Lansingerland
 Tijdens de prijsuitreiking eerder dit jaar kon niemand vermoeden dat het de laatste zou zijn.

Geen tiende editie van Kassenloop in Lansingerland

Geen tiende editie van Kassenloop in Lansingerland

Lansingerland – Tot vorige week stond op zaterdag 1 februari 2020 de 10e editie van de Plantise Kassenloop op de agenda. Maar daar is een onverwachte streep doorheen gehaald, zo meldt de organisatie. Reden hiervan is de Q-status die de Europese Commissie heeft toegekend aan het virus ToBRFV.

Trees Borkus-Henskens

Voor plantenkwekers zijn de risico’s zeer groot; de hele partij zal moeten worden vernietigd als het virus wordt aangetroffen. Hygiënemaatregelen zijn binnen Plantise dusdanig aangescherpt om de kans op besmetting en verspreiding van het virus te reduceren. Hierdoor is het onmogelijk geworden om de Plantise Kassenloop op een verantwoorde manier te organiseren.

Geen gevaar volksgezondheid

Het plantenvirus ToBRFV is pas sinds enkele jaren bekend. Sindsdien is het in diverse landen verspreid over de wereld aangetroffen. Er zijn officiële meldingen uit Italië, Duitsland, Canada (Ontario), China, Turkije en Engeland, Jordanië, Israël, Mexico en de Verenigde Staten (Californië) over vondsten op tomatenteeltbedrijven. Op 21 oktober maakte minister Schouten bekend dat ook in Nederland sprake is van een vondst van ToBRFV bij een tomatenteeltbedrijf in het Westland. Het virus vormt geen enkel gevaar voor de volksgezondheid. Wel kan ToBRFV een negatief effect hebben op de productie(omvang) in de tomatenteelt en leiden tot kwaliteitsverlies. Aangetaste tomatenvruchten kunnen gele en bruine vlekken vertonen. Deze worden niet meer op de markt gebracht; ze voldoen niet aan de kwaliteitsstandaarden.

Strikte hygiëne

Glastuinbouw Nederland stelde samen met GroentenFruit Huis, Plantum en Groen Agro Control een Hygiëneprotocol op. De hierin genoemde aandachtspunten en maatregelen helpen om introductie en eventuele verspreiding van het ToBRFV te voorkomen. Dit protocol is samengesteld met de kennis die nu voorhanden is en met name gericht op preventie en wordt frequent geactualiseerd. Elk ras heeft wel eens iets, maar met een Q-status heb je het als kweker niet meer zelf in de hand.
“We zijn een opkweekbedrijf en daarom zouden de gevolgen heel groot zijn als het virus wordt aangetroffen. We beginnen met schoon zaad en vervolgens komt er niets meer de kas in dat niet is ontsmet,” vertellen Ilone en John Ammerlaan over hun werkzaamheden en hun bedrijf aan de Irisweg. “Alle op dit moment rond de 600 medewerkers krijgen voor ze aan het werk gaan en hun handen hebben ontsmet een schone broek en trui aan en schone werkschoenen. Pas dan kunnen ze aan de slag. Zijn ze klaar, dan gaan alle broeken en truitjes de wasmachine in en worden de schoenen ontsmet; elke dag. Maar ook de auto’s en het fust worden ontsmet; voor en na het werk. Het gewas mag bovendien alleen met handschoenen worden aangeraakt. Want we weten allemaal: wordt er iets gevonden in een test, dan gaat alles zes weken dicht en worden de planten geruimd. Daarmee duperen we dan niet alleen onszelf, maar ook al die gezinnen van telers die op hun startmateriaal zitten te wachten en aan het werk moeten met hun teelt. We nemen dus geen enkel risico, want we vormen als opkweekbedrijf de kraamkamer en zitten in de kwestbaarste periode van de plant.”
“Overigens,” zo weten ook de al jaren in de glastuinbouw werkende broer en zus Ammerlaan, “is het niet nieuw dat er regelmatig een virus de kop opsteekt. Het wordt dan in kaart gebracht, er wordt aan een oplossing gewerkt en we kunnen weer verder. Maar het is wel lastig voor met name de internationale handel en ook voor onze klanten. Die moeten nu op afstand vertrouwen hebben in goede planten. Die kunnen we alleen digitaal laten zien, maar gelukkig krijgen we dat vertrouwen. We werken nu nog schoner dan in een ziekenhuis!”

Iets anders

Eerst moet deze storm overwaaien, maar een kassenloop zal er waarschijnlijk niet meer in zitten. “Het waren negen mooie lopen; een spontaan idee van jaren geleden is tot iets groots uitgegroeid en we hebben er met heel veel mensen van genoten. We beraden ons op iets anders en we krijgen ook al leuke tips voor een andere activiteit, maar we concentreren ons nu eerst op het bedrijf, onze planten en de klanten. Zodra we zo ver zijn met een andere activiteit zullen we het aan iedereen laten weten!”